Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът активира процес за промяна на договорите на ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 173

Европейски парламент

В четвъртък Парламентът прие резолюция, призоваваща Европейския съвет да се съгласи да започне процеса за преразглеждане на Договорите за ЕС.

В светлината на редицата от текущи и скорошни кризи, евродепутатите използваха прерогативите си, за да призоват за промяна на Договорите чрез:

реформиране на процедурите за гласуване в Съвета, за да се подобри капацитетът на Европейския съюз за действие, включително преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство, в области като санкции, т. нар. клаузи за преминаване и при извънредни ситуации;

адаптиране на правомощията на ЕС, особено в областта на здравето и трансграничните заплахи за здравето, при завършването на енергийния съюз, основан на ефективност и възобновяеми източници, в съответствие с международните споразумения относно изменението на климата, в отбраната и в социалните и икономически политики;

гарантиране на пълното прилагане на Европейския стълб на социалните права и включване на социалния напредък, свързан с Протокол за социалния напредък, в Договорите;

повишаване на устойчивостта на икономиката на ЕС, като се обръща специално внимание на малките и средните предприятия и проверките за конкурентоспособност, и насърчаване на инвестициите, насочени към справедливия, екологичен и цифров преход;

предоставяне на Парламента на правото да инициира, изменя или отменя законодателство и на пълните му права като съзаконодател по бюджета на ЕС; и

засилване на процедурата за защита на основополагащите ценности на ЕС и изясняване на определянето и последиците от нарушенията (7 ДЕС и Хартата на основните права).

Резолюцията беше приета с 355 гласа "за", 154 "против" и 48 въздържали се, след разискване по-рано същия ден.

Следващи стъпки

Държавните или правителствени ръководители на 27-те държави-членки в Европейския съвет ще решат да създадат конвенция с обикновено мнозинство. Много евродепутати призоваха това да се случи при първа възможност, която би била срещата на върха на ЕС на 23-24 юни, за да се гарантира, че очакванията на гражданите са изпълнени и че резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа се използват добре възможно най-скоро. Конвенцията трябва да включва членове на ЕП, комисари, депутати от държавите-членки и лидери на ЕС.

Очаква се Комисията да обяви как възнамерява да проследи конференцията в средата на юни. Комисията по конституционни въпроси на Парламента ще продължи да работи по промените, които Парламентът ще се стреми да направи в Договорите, в очакване на конвенция.

Заден план

На 9 май в Страсбург председателят на ЕП Роберта Метсола, френският президент Еманюел Макрон от името на председателството на Съвета и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен получиха от съпредседателите на Изпълнителния съвет на конференцията своя окончателен доклад. Това включва 49 предложения, включващи повече от 300 мерки по 9 теми, въз основа на 178 препоръки от панелите на европейските граждани, принос от национални панели и събития, идеи от Европейското младежко събитие и 43 734 приноса за 16 274 идеи, записани на многоезична цифрова платформа.