Сливен. Новини от източника. Последни новини

По-голяма безопасност на потребителите при пазаруване онлайн и офлайн

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 196

Европа, пазар онлайн или офлайн

Новите правила имат за цел да гарантират, че всички видове продукти в ЕС, независимо дали се продават онлайн или в традиционни магазини, отговарят на най-високите изисквания за безопасност.

В четвъртък Комитетът по вътрешния пазар прие позицията си относно актуализираните правила на ЕС относно безопасността на нехранителните потребителски продукти с 41 гласа „за“, един „против“ и двама „въздържали се“. Евродепутатите приеха промени за повишаване на безопасността на продуктите, продавани в ЕС, и за бъдещето на съществуващата правна рамка. Депутатите също така изясниха задълженията за икономическите оператори и онлайн пазарите и засилиха изискванията за безопасност на продуктите.

По-ясни правила за операторите и безопасността на продуктите

Всички икономически оператори, като производители, вносители и дистрибутори, ще трябва да спазват актуализираните общи задължения за безопасност, за да пуснат продукти на пазара на ЕС. Ако тези икономически оператори не са установени в ЕС, те ще трябва да посочат отговорно лице в ЕС като точка за контакт с органите.

Ако не се съобразят, санкциите могат да достигнат до 4% от годишния им оборот.

Депутатите също така засилиха разпоредбите относно изискванията за безопасност на продуктите, за да вземат предвид възможните специфични рискове за най-уязвимите потребители като деца, възрастни хора и хора с увреждания. Продуктите трябва да са безопасни за всички потребители, включително жени, чиято безопасност също трябва винаги да се има предвид при проектирането на продуктите. Технологичните аспекти, като кибер смущения, но и ефектите, които цифрово свързаните продукти могат да имат върху психичното здраве на децата, трябва да бъдат взети предвид.

Извозване на опасни товари

Съгласно приетия текст и в съответствие с наскоро договорения Закон за цифровите услуги, онлайн пазарите ще трябва да създадат единни точки за контакт, за да комуникират бързо с надзорните органи и потребителите. Властите могат да задължат онлайн пазарите да премахват и деактивират достъпа до незаконни списъци с опасни продукти. След като бъдат уведомени, онлайн пазарите ще имат един ден да действат. Те ще провеждат проверки на случаен принцип, за да идентифицират опасните продукти.

Депутатите също така искат системата за бързо предупреждение за опасни продукти (портал „Safety Gate“) да бъде модернизирана, за да позволи на онлайн пазарите да откриват по-лесно опасни продукти. Порталът трябва да стане по-интуитивен и информацията да бъде лесно достъпна за потребителите, включително хората с увреждания.

Ефективни процедури за изтегляне и достъп до информация

В случай, че опасен продукт трябва да бъде изтеглен или има предупреждение за безопасност, от икономическите оператори и онлайн пазарите ще се изисква да информират потребителите и да разпространяват широко информацията онлайн. Потребителите ще бъдат информирани за правото си на ремонт, замяна или възстановяване на сумата.

Депутатите добавиха и разпоредба, за да гарантират, че информацията за безопасността на продуктите е достъпна на лесно разбираем език и достъпна за хора с увреждания.

Цитат

Докладчикът Dita Charanzová (Renew, CZ) каза: „Днес предприемаме решаваща стъпка, за да гарантираме, че всички продукти са безопасни в Европа, като даваме на потребителите повече права, а на бизнеса, включително онлайн пазарите, повече отговорности. И важното е, че правим това по начин, който защитава малкия бизнес, без да ограничава избора на потребителите. Нашата „Мрежа за безопасност“ ще бъде по-ефективна и новите задължения ще са насочени към сектори, където действията са най-необходими. Очаквам с нетърпение бързото приемане по време на чешкото председателство на Съвета на ЕС.

Следващи стъпки

След като Съветът приеме мандата си за преговори, могат да започнат междуинституционални преговори между Парламента и държавите-членки. След като бъде постигнато споразумение, то ще трябва да бъде одобрено от Парламента и Съвета преди публикуването и влизането му в сила.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/

Снимка: Станимир Петков