Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите призовават за действия за защита на психичното здраве

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 154

Европейски парламент

Увеличаването на проблемите с психичното здраве означава, че това може да бъде следващата здравна криза, поради което евродепутатите искат действия.

Влиянието на Covid-19 върху психичното здраве

Пандемията Covid-19 и последвалата икономическа криза поставиха огромно напрежение върху психичното здраве и благополучие на всеки, което доведе до увеличаване на свързаните с работата психосоциални рискове и по-високи нива на стрес, тревожност и депресия. Психичното здраве обаче не се третира като приоритет по същия начин като физическото здраве, казва парламентарната комисия по заетостта и социалните въпроси в своя доклад за психичното здраве в дигиталния свят на труда.

Докладът посочва, че 64% от младите хора между 18 и 34 години са били изложени на риск от депресия през 2021 г. поради липса на заетост и финансови и образователни перспективи, както и самота и социална изолация.

Научете повече за мерките на ЕС за обществено здраве: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy/20190705STO56307/improving-public-health-eu-measures-explained

Предотвратяване на проблеми с психичното здраве, свързани с работата

Докладът призовава институциите и държавите на ЕС да признаят високото ниво на проблеми с психичното здраве, свързани с работата, и да намерят начини да помогнат за предотвратяване на проблеми с психичното здраве. Той също така подчертава необходимостта от изкореняване на насилието, дискриминацията и тормоза на работното място.

Комитетът също така призовава за законодателство, установяващо минимални изисквания за работа от разстояние в целия ЕС, без да се подкопават условията на труд на работещите от разстояние. То може да обхваща условията на труд, като гарантиране, че е доброволно и че правата, баланса между професионалния и личния живот, натовареността и стандартите за изпълнение на работниците от разстояние са еквивалентни на тези на мястото на работа.

Той също така призовава за гъвкаво работно време, за да помогне за смекчаване на стреса, свързан с работата, обучение за психично здраве и обучение за работодатели. Освен това се предлага 2023 г. да бъде годината на ЕС на доброто психично здраве, за да се подчертае проблема.

Последният доклад подчертава загрижеността на Парламента за психичното здраве. В резолюция относно стратегията за обществено здраве на ЕС след Covid-19, приета през юли 2020 г., Парламентът призна психичното здраве като основно човешко право и призова за план за действие на ЕС за психичното здраве.

През 2021 г. евродепутатите призоваха за правото на прекъсване на работа извън работното време без отрицателни последици.

Членовете на ЕП ще обсъждат и гласуват доклада за психичното здраве в дигиталния свят на труда по време на пленарната сесия, която се провежда на 4-7 юли.