Сливен. Новини от източника. Последни новини

Молдовският селскостопански износ се либерализира за една година, за да подкрепи икономиката си

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 159

Европейски парламент

Комитетът за международна търговия даде зелена светлина в четвъртък за удвояване на количествата молдовски селскостопански продукти, изнасяни за ЕС без мита.

Депутатите в Комисията за международна търговия одобриха предложение за удвояване на квотите за седем селскостопански продукта, износът на които все още не е напълно либерализиран: сливи, трапезно грозде, ябълки, домати, чесън, череши и гроздов сок. За една година два пъти повече от тези продукти могат да се продават в ЕС без мита.

Либерализацията ще помогне на молдовските производители и предприятия да преодолеят загубата на руски, беларуски и украински пазари поради войната на Русия срещу Украйна. Поради временната либерализация тази търговия ще бъде пренасочена към ЕС.

Проектодокладът на комисията, изготвен от постоянния докладчик за Молдова Маркета Грегорова (Зелените/EFA, Чехия), беше приет с единодушното гласуване на 30 евродепутати.

Цитат

„Икономическото положение на Република Молдова вече беше проблемно преди войната на агресия срещу Украйна, която удари и без това напрегнатата икономика. Предложението за тази временна търговска мярка ще позволи на Молдова да пренасочи част от търговията си към ЕС, което ще позволи на Молдова да продаде тазгодишната реколта, като по този начин ще подкрепи стабилността на икономиката си“, каза Маркета Грегорова.

Заден план

Отношенията между ЕС и Молдова се уреждат от Споразумение за асоцииране, което включва задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия. Последното гарантира пълна либерализация на целия износ за ЕС, освен седемте продукта, временно либерализирани чрез предложението.

В резолюция от май парламентът призова за суспендиране на вносните мита върху целия молдовски износ за ЕС, увеличаване на квотите за молдовски селскостопански продукти и улесняване на достъпа на работна ръка за молдовските граждани в ЕС.

Следващи стъпки

За да може Молдова да се възползва от мярката още тази година, се очаква проектодокладът да бъде ускорен за гласуване от всички евродепутати на пленарната сесия през юли. Очаква се Съветът също да вземе решение по въпроса през юли. Мярката ще се прилага в деня след публикуването й в Официален вестник на ЕС.