Сливен. Новини от източника. Последни новини

Споразумение за чуждестранни субсидии: осигуряване на равнопоставена конкуренция в ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 147

Европейски парламент

Преговарящите от Парламента и Съвета се споразумяха в четвъртък относно нови инструменти, които гарантират, че чуждестранните субсидии, предоставени от държави извън ЕС на компании, не нарушават вътрешния пазар.

Новият проекторегламент ще позволи на Комисията да разследва субсидии, предоставени от публични органи извън ЕС на компании, опериращи в ЕС. Ако установи, че субсидиите са изкривяващи, той може да приложи компенсационни мерки и да избегне например субсидираните фирми да изпреварват конкурентите от ЕС в процедурите за обществени поръчки или да се възползват от евтино финансиране.

По-ефективен инструмент

За да подобрят ефективността на действията на ЕС, преговарящите от ЕП се увериха, че държавните компании, които често получават субсидии, са изрично включени в обхвата на регламента. Членовете на ЕП съкратиха и срока, на който Комисията разполага с цел разследване на потенциално изкривяващи чуждестранни субсидии при обществените поръчки. Освен това държавите-членки, компаниите и други заинтересовани страни ще могат да се обръщат към Комисията с информация относно потенциални изкривяващи субсидии.

Насоки и консултация

Евродепутатите се бориха за повече правна сигурност и прозрачност на процеса. В резултат на това Комисията ще трябва да издаде насоки за това как оценява изкривяващия характер на чуждестранните субсидии и преценява изкривяващия пазар ефект на субсидията спрямо потенциалните ползи от нея. Те също така гарантират, че компаниите могат да се консултират с Комисията, за да проверят дали трябва да разкрият получените субсидии.

Запазете откритост, стремете се към многостранни решения

За да се запази отвореността на ЕС и да се насърчи диалогът, евродепутатите настояха да се позволи на Комисията да се ангажира с държави извън ЕС, които многократно са предоставяли изкривяващи субсидии. Преговарящите подчертават, че общата цел на ЕС е да подобри многостранните правила за субсидиите. Членовете на ЕП успешно аргументираха, че след като многостранните правила направят новия инструмент излишен, той може да бъде премахнат.

Евродепутатите също въведоха задължение за годишен доклад за Комисията.

И накрая, преговарящите дефинираха по-точно концепцията за изкривяващи външни субсидии и разшириха набора от инструменти за коригиращи мерки.

цитат

„Нашето споразумение ни позволява да коригираме чуждестранните субсидии, които нарушават конкуренцията. Това не е въпрос на протекционизъм, а на справедливост: имаме нужда всички оператори на вътрешния пазар да се конкурират при подобни условия. Заедно с международния инструмент за обществени поръчки, този регламент е жизненоважна част от нашия разширяващ се набор от инструменти. В същото време ще увеличим усилията си за подобряване на многостранните правила относно субсидиите. Подробна клауза за преразглеждане, която беше ключово изискване от страна на Парламента, също ще ни позволи да адаптираме инструмента своевременно“, каза председателят Бернд Ланге (S&D, Германия), който ръководи преговорния екип на Парламента.

„Докато целта на този инструмент е да се сложи край на регулаторното безвъзмездно противопоставяне на европейски компании срещу субсидирани чуждестранни компании на вътрешния пазар, Европейският парламент изостри своята многостранна перспектива. Благодарение на въвеждането на диалог с трети държави Комисията вече може не само да се бори с последиците от изкривяващите субсидии в ЕС, но може също така да се стреми да се справи с първопричините за това в трети държави“, каза докладчикът Кристоф Хансен (ЕНП, Луксозен).

Следващи стъпки

Сега компромисното споразумение трябва да бъде одобрено от Парламента и Съвета. Този процес започва с гласуване в комисията по международна търговия.

Заден план

ЕС е особено отворена икономика: той е един от най-големите търговски блокове в света с 16% от световната търговия и през 2021 г. е получил 138 милиарда щатски долара преки чуждестранни инвестиции. Има нарастващ брой случаи, в които чуждестранните субсидии изглежда са улеснили придобиването на предприятия от ЕС, повлияли са на инвестиционни решения или са изкривили търговията с услуги в ущърб на лоялната конкуренция. Новият инструмент се стреми да се справи с тези изкривявания, докато не бъде намерено ефективно многостранно решение на проблема.