Сливен. Новини от източника. Последни новини

Защита на психичното здраве в дигиталното работно пространство

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 година | 428

Европейски парламент

ЕП настоява за превантивни мерки срещу техностреса и прекомерната връзка, за справяне с проблемите на психичното здраве и увеличаване на ползите от работата от вкъщи.

В резолюция, приета във вторник с 501 гласа „за“, 47 „против“ и 85 „въздържали се“, Парламентът признава ползите от работата от вкъщи, като повишена гъвкавост и автономност, но предупреждава за значителните рискове за здравето, произтичащи от прекомерната връзка, замъгляването на граници между работата и личния живот и по-висока интензивност на работата или „технострес“ – стресът, свързан с използването на технологии, свързани с работата.

Рискове за здравето и поверителността на дистанционната работа

Евродепутатите предупреждават за рисковете за психичното здраве на работниците и за заплахите за правото на неприкосновеност на личния живот, породени от технологично активиран контрол и наблюдение чрез софтуер и AI инструменти, дистанционно наблюдение в реално време на напредъка и ефективността и проследяване на времето. Те посочват и други фактори, причиняващи допълнителен стрес, включително финансова несигурност, страх от безработица, ограничен достъп до здравеопазване, изолация, както и промени в работното време и неадекватна организация на работа поради пандемията от COVID-19 и последвалата икономическа криза.

Освен това те подчертават въздействието, което преминаването към дистанционна работа може да има върху психичното здраве на хората, изложени на риск от цифрово изключване. Те казват, че цифровото разделение в ЕС трябва да бъде преодоляно, за да се гарантира, че всички работници имат достатъчно ниво на цифрови умения.

Превантивни мерки и директива за гарантиране на правото на изключване

Депутатите призовават ЕС и държавите-членки да се справят с проблема чрез Стратегия на ЕС за психично здраве, Европейска стратегия за грижи и национални планове за действие. Те отбелязват, че липсата на задължителни общи стандарти и принципи по отношение на психосоциалните рискове в ЕС води до фактическа неравна правна защита на работниците. Парламентът изисква от институциите на ЕС и държавите-членки да регулират допълнително дигиталната работа за защита на психичното здраве, в сътрудничество с работодателите и представителите на работниците. Комисията, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и държавите-членки трябва да включат психичното здраве в своите планове за спешна реакция и готовност при здравни кризи и пандемии.

Депутатите призовават за директива относно минималните стандарти и условия, за да се гарантира на всички работници ефективното право на прекъсване на връзката и да се регулира използването на съществуващи и нови цифрови инструменти за работни цели.

цитат

Мария Уолш (ЕНП, Ирландия), отговорна за доклада, каза по време на дебата: „Убеждението, че ЕС няма роля или компетентност по отношение на тези въпроси, е пълна измислица. Психичното здраве на гражданите трябва да бъде в основата на нашата работа и ние трябва да работим заедно, за да се справим с проблемите на психичното здраве. Ранната намеса и ранното повторно интегриране на нашето младо население на пазара на труда е от ключово значение. Ние също така призоваваме за актуализиране на законодателството на ЕС, което да отразява новите реалности на дигиталната работа“.