Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите одобриха влизането на Хърватия в еврозоната

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 139

Европейски парламент

Във вторник евродепутатите дадоха положително становище за кандидатурата на Хърватия да стане най-новият член на еврозоната от 1 януари 2023 г.

Парламентът с 539 гласа „за“, 45 гласа „против“ и 48 „въздържал се“ прие доклада на Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния), в който се посочва, че Хърватия изпълнява всички критерии за приемане на еврото на 1 януари 2023 г.

В доклада се отбелязва, че въпреки оценката на готовността на Хърватия, която се извършва на фона на пандемията от COVID-19, високата инфлация и войната на Русия срещу Украйна, Хърватия продължава да е готова да приеме еврото.

Евродепутатите също заявяват, че Хърватия вече има по-високо ниво на сближаване на цените с еврозоната в сравнение с други държави-членки при приемането на еврото. Въпреки това Парламентът очаква постоянни усилия от хърватското правителство за осигуряване на по-нататъшно сближаване на цените и въвеждането на еврото да не доведе до изкуствено повишаване на цените.

Пресконференция ще се проведе в 16:30 CEST. Всички подробности тук: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220630IPR34223/croatia-s-adoption-of-the-euro-press-conference-today-tuesday-at-16- 30

Цитати

Докладчикът Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния) каза:

„Реформите, предприети от хърватското правителство през последните години, укрепиха икономиката и проправиха пътя за присъединяването на Хърватия към общата валута. Ясно е, че членството в еврозоната е правилното решение за страната, нейния бизнес и граждани, както и различни сектори на нейната икономика, като например туризма.

Това, че Хърватия става 20-ият член на еврозоната, е добре и за Европейския съюз: това показва жизнеспособността и доверието в нашата обща валута.

Председателят на работната група за еврото на ЕП Маргарида Маркес (S&D, PT) каза:

Присъединяването на Хърватия към единната валута през 2023 г. е първият значителен процес на европейска интеграция след Brexit и бележи по-нататъшно разширяване на еврото на Балканите. Когато европейските ценности са оспорени на нашите граници, това е ясен знак за единство, по-нататъшна интеграция и принос към силата на еврото като световна валута.

Приемането на еврото от Хърватия показва, че единната валута е стимулиращ и солиден проект, който гарантира по-голяма сигурност и стабилност за гражданите.

Следващи стъпки

Становището на парламента ще бъде препратено до държавите-членки на еврозоната, които отговарят за даването на окончателното разрешение Хърватия да приеме еврото.