Сливен. Новини от източника. Последни новини

Таксономия: ЕП не възразява срещу включването на газа и ядрените дейности

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 година | 358

Европейският парламент

Не беше постигнато абсолютното мнозинство от членовете на ЕП, необходимо за отхвърляне на предложението на Комисията

Ако и Съветът не възрази, делегираният акт за таксономията влиза в сила на 1 януари 2023 г.

Парламентът отхвърли предложението за противопоставяне на включването на ядрената енергия и природния газ като екологично устойчиви икономически дейности.

Европейският парламент не възрази срещу делегирания акт за таксономията на Комисията за включване на определени дейности, свързани с ядрена енергия и природен газ, при определени условия, в списъка на екологично устойчивите икономически дейности, обхванати от т.нар. таксономия на ЕС.

Тъй като Комисията счита, че частните инвестиции в свързаните с газа и ядрената енергия дейности имат роля за екологичния преход, тя предложи някои подобни дейности да бъдат класифицирани като преходни дейности, допринасящи за смекчаване на последиците от изменението на климата. Включването на някои дейности, свързани с природния газ и ядрената енергия, е ограничено във времето и зависи от специфични условия и изисквания за прозрачност.

278 евродепутати гласуваха „за“ резолюцията, 328 „против“ и 33 „въздържал се“. За да може Парламентът да наложи вето върху предложението на Комисията, беше нужно абсолютно мнозинство от 353 членове. Ако Парламентът и Съветът приемат предложението до 11 юли 2022 г., делегираният акт за таксономията ще влезе в сила и ще се прилага от 1 януари 2023 г.

Контекст

Регламентът за таксономията е част от плана за действие на Комисията за финансиране на устойчивия растеж и има за цел да стимулира екологосъобразните инвестиции и да предотврати заблуждаващите твърдения за екосъобразност(greenwashing).