Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рибарството и аквакултурите в ЕС ще получат компенсации за войната в Украйна

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 128

Европейски парламент

Членовете на ЕП се съгласиха да предоставят финансова помощ на секторите на рибарството и аквакултурите в ЕС, които се справят с икономическите последици от руската инвазия.

Депутатите приеха в сряда споразумение с правителствата на ЕС за предоставяне на финансова подкрепа на секторите на рибарството и аквакултурите в ЕС за облекчаване на последиците от войната с 620 гласа „за“, 10 „против“ и 9 „въздържал се“.

Мярката ще подпомогне рибарите, които трябваше да прекратят дейността си поради войната в Украйна, както и производителите и операторите на риболов и аквакултури, чиито дейности бяха прекъснати в резултат на руската агресия. Членовете на ЕП също така се съгласиха със Съвета да измени предложението, за да включи и онези оператори и производители, чиято икономическа жизнеспособност беше отрицателно засегната от войната и преработвателния сектор.

Държавите членки ще могат да коригират правилата, за да използват оставащите налични ресурси в Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за програмния период 2014-2020 г. Компенсацията ще покрие загубените доходи на операторите и производителите, както и допълнителните разходи, възникнали поради войната, като увеличението на цените на енергията, суровините и храната за риба.

Помощта ще бъде предоставена със задна дата от 24 февруари 2022 г., когато започна руската агресия, при процент на съфинансиране от 75%.

Цитат

„Този ​​финансов пакет ще позволи използването на допълнителни кризисни мерки за подпомагане на секторите на рибарството и аквакултурите в ЕС в контекста на нахлуването на Русия в Украйна. По-специално ще бъде предоставено финансиране за компенсиране на допълнителни разходи, пропуснати приходи и за съхранение на продукти, както и за временно преустановяване на риболовни дейности. Що се отнася до последната мярка, благодарение на Европейския парламент помощта ще бъде разширена за компании, които временно не могат да продължат риболова поради икономически ограничения“, каза докладчикът на ЕП Нуно Мело (ЕНП, Португалия) след гласуването.

Следващи стъпки

След окончателното пленарно одобрение, Съветът на министрите на ЕС ще трябва официално да приеме сделката. Той ще влезе в сила след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Заден план

През 2019 г. риболовният флот на ЕС е наел пряко 129 540 рибари и е наброявал общо 73 983 кораба. В аквакултурата работят около 75 000 души, а в преработвателната промишленост работят около 3 500 компании. Част от флота на ЕС преустанови дейността си поради намаляващата рентабилност и повишаването на цените на корабното гориво и храната за риба в резултат на военния конфликт. Смущенията във веригата на доставки и пазара доведоха до недостиг, усетен и в секторите за отглеждане и преработка на морски дарове.