Сливен. Новини от източника. Последни новини

Таксономия: Евродепутатите не възразяват срещу включването на газови и ядрени дейности

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 131

Европейски парламент

Парламентът отхвърли предложение за противопоставяне на включването на ядрената енергия и газа като екологично устойчиви икономически дейности.

Европейският парламент не възрази срещу делегирания таксономичен акт на Комисията за включване на специфични дейности в областта на ядрената и газовата енергия, при определени условия, в списъка на екологично устойчивите икономически дейности, обхванати от така наречената Таксономия на ЕС.

Тъй като Комисията смята, че има роля за частните инвестиции в газови и ядрени дейности в зеления преход, тя предложи класифицирането на някои дейности, свързани с изкопаемия газ и ядрената енергия, като преходни дейности, допринасящи за смекчаване на изменението на климата. Включването на определени газови и ядрени дейности е ограничено във времето и зависи от конкретни условия и изисквания за прозрачност.

278 евродепутати гласуваха в подкрепа на резолюцията, 328 бяха против, а 33 се въздържаха. Абсолютно мнозинство от 353 евродепутати беше необходимо, за да може Парламентът да наложи вето на предложението на Комисията. Ако нито Парламентът, нито Съветът възразят срещу предложението до 11 юли 2022 г., Делегираният акт за таксономия ще влезе в сила и ще се прилага от 1 януари 2023 г.

Заден план

Регламентът за таксономията е част от плана за действие на Комисията за финансиране на устойчив растеж и има за цел да насърчи екологичните инвестиции и да предотврати „зеленото промиване“.