Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЕС-Индия: засилване на сътрудничеството от търговия до климат

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 153

ЕС и Индия могат да спечелят много от установяването на по-тесни връзки

Сътрудничеството между ЕС и Индия се увеличи значително през последните години. Открийте как връзките могат да се подобрят още повече.

Двете световни сили търсят начини за задълбочаване на връзките. През юни 2022 г. ЕС и Индия подновиха преговорите за всеобхватно споразумение за свободна търговия с надеждата да бъде сключено до края на 2023 г. По време на пленарното заседание от 4-7 юли в Страсбург Парламентът одобри доклад за това как бъдещата търговия между ЕС и Индия и инвестиционното сътрудничество трябва да изглежда. Докладът призовава преговарящите да намерят решения на дългогодишни проблеми с достъпа до пазара в сектори като автомобили, селско стопанство и фармацевтични продукти. Те обаче не трябва да правят компромис със съдържанието в полза на бързото приключване.

Защо има нужда от по-близки отношения между ЕС и Индия?

Като две най-големи демокрации в света, ЕС и Индия споделят много от едни и същи ценности и са изправени пред много от същите предизвикателства, като изменението на климата. Това сътрудничество обаче все още не е достигнало пълния си потенциал, се казва в доклада. За момента има нужда от по-тясно сътрудничество между ЕС и Индия за справяне с последиците върху продоволствената сигурност от продължаващата война на Русия в Украйна.

Какво вече е налице?

ЕС и Индия подписаха стратегическо партньорство през 2004 г., основано на споделени ценности и ангажимент към основан на правила световен ред, съсредоточен върху многостранността. Търговските преговори първоначално започнаха през 2007 г., но бяха замразени от 2013 г. През 2020 г. ЕС и Индия одобриха пътна карта до 2025 г. за стратегическото партньорство. През 2021 г. Парламентът прие доклад, призоваващ ЕС и Индия да работят заедно за справяне с геополитическите предизвикателства.

Икономически отношения между ЕС и Индия

Индия е една от най-големите и най-бързо развиващите се икономики в света. Преди пандемията Covid-19 нейният брутен вътрешен продукт нарастваше с около 6% годишно.

ЕС е третият по големина търговски партньор на Индия и неин водещ чуждестранен инвеститор, докато Индия е деветият по големина търговски партньор на ЕС и представлява по-малко от 2,1% от общата търговия със стоки през 2021 г.

По-близките връзки вече са помогнали за увеличаване на търговията и инвестициите между двамата партньори. Например търговията между ЕС и Индия се е увеличила със 70% от 2009-2019 г., докато делът на ЕС в притока на чуждестранни инвестиции се е увеличил от 8% на 18% през същия период.

Около 6000 европейски фирми оперират в Индия, осигурявайки 1,7 милиона работни места пряко и около пет милиона непряко.

Борба срещу изменението на климата

ЕС и Индия, като третият и четвъртият източник на парникови газове в света, споделят общ интерес в борбата с изменението на климата и улесняването на прехода към устойчива икономика.

Насърчаване на демокрацията и човешките права

Като най-големите демокрации в света, ЕС и Индия могат да помогнат за насърчаването на човешките права, демокрацията и равенството между половете.

Въпреки това в резолюцията, приета през юни 2022 г., евродепутатите изразиха своите „съжаления“ относно колебанието на Индия да осъди военната агресия на Русия срещу Украйна и подчертаха важността на това демокрациите да работят заедно и да се съгласуват в основни области като фундаментални ценности.