Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЕС: Доверието в институциите продължава да пада въпреки намаляващата безработица

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 133

@Eurofound

Записаното доверие в институции като националните правителства, ЕС, полицията и новинарските медии е намаляло в целия ЕС през последните две години, като тези, които преди са изразявали по-високи нива на доверие, като тези на финансово сигурни позиции, сега стават по-малко доверчиви. Спадовете в доверието се дължат отчасти на разпространението на дезинформация в социалните медии и се случват в контекста на високи нива на инфлация, нарастващи разходи за енергия и все по-трудни икономически обстоятелства.

Това са сред констатациите от петия кръг на електронното проучване на Eurofound за живот, работа и COVID-19, с информационния лист с първоначалните резултати Живот в нова ера на несигурност, публикуван днес. Резултатите, представящи преглед на отговорите от над 200 000 души в петте кръга, разглеждат благосъстоянието, здравето и безопасността, работата и работата от разстояние, доверието, баланса между професионалния и личния живот и финансовото състояние на хората в Европа.

Социалните медии, със своята по-висока концентрация на непроверено новинарско съдържание и по-шумни, по-малко нюансирани перспективи, играят роля в намаляването на доверието. Когато социалните медии са предпочитаният източник на новини, доверието пада рязко. Проучването показва, че по скала от 1 до 10 средното ниво на доверие за респондентите, които използват социалните медии като предпочитан източник на новини, е 3, което е много по-ниско, отколкото когато респондентите използват традиционни медии като предпочитан източник на новини (4,2). Едно от най-големите предизвикателства пред Европа ще бъде борбата с разпространението на дезинформация, за да се избегне подкопаването на стабилността на правителствата.

Този спад на доверието се случи в контекста на подем на икономическата активност с намаляващи ограничения и намаляваща безработица до степен, при която тя е под нивата отпреди пандемията. Икономическите и социалните последици от войната в Украйна – за които 76% от респондентите изразиха висока или много голяма загриженост – нарастващата инфлация и увеличените нива на енергийна бедност допълнително ще изпитат доверието в институциите в цяла Европа през следващите месеци.

Проучването разкрива растящи финансови тежести за хората и семействата в ЕС. 28% от респондентите съобщават, че живеят в домакинство с трудности да свързват двата края и имат просрочени сметки за комунални услуги, докато 45% от тази група се притесняват, че няма да могат да плащат сметките си за комунални услуги през следващите три месеца.

Ограниченията на пандемията и безпрецедентното бреме върху системите на здравеопазване също се отразяват в неудовлетворените грижи за психичното здраве – особено за жените, като почти една четвърт (24%) съобщават за неудовлетворени психични грижи. Въпреки че има някои подобрения в докладваното психично благополучие в сравнение с пролетта на 2021 г., те не са достигнали нивото, което може да се очаква, намеквайки за трайно бреме за психичното здраве от пандемията.

Говорейки за публикуването на информационния лист, старши мениджърът по изследванията на Eurofound Дафне Аренд каза: „Тези констатации разкриват нова ера на несигурност за Европа и трябва да имаме предвид, че спадът на доверието се случи по време на период на относително икономическо възстановяване и намаляваща безработица. Европа вероятно ще се изправи пред нарастващи икономически и политически предизвикателства през следващите месеци. Това изследване трябва да действа като спешен призив за действие за подобряване на доверието, ангажиране с граждани, които се чувстват маргинализирани, и покриване на основните нужди на онези, които изпитват натиска на инфлацията и обществените промени.“/Eurofound

Източник:

Sofia Photo Agency

www.novinite.com