Сливен. Новини от източника. Последни новини

Украинците могат да запазят шофьорските си книжки в ЕС, твърдят евродепутати

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 139

Европейски парламент

Депутатите подкрепиха в четвъртък предложението да се позволи на украинските бежанци да запазят националните си шофьорски книжки, освобождавайки ги от задължението да ги обменят с такива от ЕС.

Само две седмици след като Европейската комисия представи предложението си, евродепутатите се съгласиха да опростят процедурата за украинските бежанци да запазят шофьорските си книжки в ЕС с 561 гласа "за", шест "против" и пет "въздържал се".

Украинците, които са избягали от инвазията на Русия в Украйна и са получили статут на временна закрила, ще могат да продължат да използват своята украинска шофьорска книжка, без да е необходимо да я сменят за шофьорска книжка на ЕС или да полагат нов шофьорски изпит, стига да се ползват със статут на временна закрила . Ако шофьорската им книжка бъде изгубена или открадната, страните от ЕС ще могат да издават нови шофьорски книжки от ЕС, при условие че потвърдят с украинските власти, че лицето е притежавало валидна шофьорска книжка в страната и въпросното лице представи удостоверение, че е физически и психически годен за шофиране.

При определени условия украинските бежанци, които са работили като шофьори на камиони и автобуси, ще могат да получат своите издадени от Украйна сертификати за професионална компетентност, признати в ЕС, след кратък курс на обучение и изпит. Това ще им позволи да работят в ЕС през периода на временна закрила и да помогнат за износа на украински стоки.

Следващи стъпки

Сега проектът на правилата ще трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС. Регламентът ще влезе в сила пет дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Обща информация

Понастоящем няма хармонизирана рамка на ЕС за обмен на шофьорски книжки или сертификати за професионална компетентност, издадени от трети държави като Украйна. Възможността за смяна на шофьорски книжки може да бъде предвидена или в националното законодателство, или в рамките на съществуващи двустранни споразумения между държавите-членки на ЕС и Украйна. Някои държави изискват шофьорите да носят официален превод на украинската си шофьорска книжка, придружена от международна шофьорска книжка, и да ги заменят за шофьорска книжка на държава от ЕС след шест месеца пребиваване.