Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отговорът на ЕС на кризата с украинските бежанци

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 3 седмици | 160

Бежанци от Украйна пресичат границата с Полша

Руското нашествие в Украйна принуждава милиони хора да напуснат домовете си и да търсят подслон другаде. Научете какво прави ЕС, за да помогне.

Нахлуването на руски войски в Украйна през февруари 2022 г. създаде една от най-големите хуманитарни кризи в Европа от десетилетия. Хората в Украйна са жертви на бомбардировки, насилие и глад, като милиони души са останали без дом и търсят подслон в рамките на страната или в съседни държави - основно в Полша, но също и в Румъния, Словакия, Унгария и Молдова.

Около 90% от търсещите убежище са жени и деца, които са подложени на по-висок риск да станат жертви на насилие, трафик на хора или незаконно осиновяване.

Европейска подкрепа за страните на предна линия

В отговор на кризата с украинските бежанци ЕС и много страни членки демонстрираха солидарност и предоставиха спешна помощ на търсещите подслон хора и на страните около Украйна.

На 24 март депутатите одобриха предложение на Комисията за пренасочване на средства от регионалната политика за подпомагане на страни, които осигуряват закрила на бежанци. Това може да включва до 10 млрд. евро от REACT-EU – фонд, създаден във връзка с пандемията от COVID-19.

Парламентът също така удължи с една година (до средата на 2024 г.) срока на действие на Фонда „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонда за вътрешна сигурност. Удължаването позволява на страните членки да пренасочат неизползвани средства (от около 420 млн. евро) за нуждите на бежанците от Украйна.

Доставки на медицински продукти, палатки и генератори на ток се насочват към Украйна и съседните страни чрез Механизма на ЕС за гражданска защита и резерва RescEU от медицинско оборудване.

Парламентът също така одобри на пленарната сесия на 23-24 март финансова подкрепа за Молдова за организиране на посрещането на бежанци в допълнение към макро-финансовата помощ за страната.

Задействане на правила за временна закрила

В началото на март ЕС за първи път задейства прилагането на директива за временна закрила на бежанци - стъпка, която получи подкрепа от Европейския парламент. Директивата, приета през 2001 г., дава незабавно временна зашита на бежанци и се отнася не само до граждани на страната, която е засегната (в случая Украйна), но и на други хора, които имат право на пребиваване в страната.

С това решение се дават равни права в ЕС на всички хора, които бягат от конфликта и им се осигуряват право на пребиваване, възможност за работа и настаняване, достъп до социална помощ и медицински услуги. Предоставянето на временна закрила не пречи тези хора да кандидатстват за получаване на убежище.

В дебат на 9 март депутатите настояха за изграждане на справедлива система за посрещане на бежанци, при която отговорността е споделена.

Предложеният през 2020 г. от Комисията пакт за миграцията и убежището предвижда механизъм за солидарност при разпределяне на отговорността за мигрантите и мерки при бежански вълни. Той обаче все още не е приет, като Парламентът и Съветът водят преговори по отделни елементи от него.

Управление на външните граници на ЕС

На 4 март Комисията публикува насоки, за да подпомогне ефективното посрещане на бежанци, които включват опростяване на граничните проверки на уязвими хора и установяването на временни пунктове за пресичане на границите.

Парламентът одобри изпращането в Молдова на служители на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс), които следва да помогнат на страната за справяне с наплива от хора, пристигащи от Украйна.