Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дебат с граничната и брегова охрана на ЕС относно последващите действия след критиките на парламента

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 година | 402

Европейски парламент

Комисията по бюджетен контрол на ЕП ще изслуша изпълняващия длъжността директор на Frontex Kalnāja и председателя на управителния съвет Fritsch относно напредъка, постигнат след критиките на евродепутатите.

Кога: сряда, 13 юли 2022 г., в 16.30 CET

Къде: Брюксел, сграда SPINELLI, стая 3E-2

Следете онлайн тук: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-budgetary-control_20220713-1630-COMMITTEE-CONT

Депутатите вероятно ще разпитат изпълняващия длъжността директор на Frontex Айя Калная и председателя на управителния съвет Александър Фрич за последните промени в ръководството на агенцията след напускането на предишния й директор Фабрис Легери.

Дебатът ще се съсредоточи и върху реакциите на агенцията по твърдения за нарушения на основните права и случаи на тормоз, тъй като Парламентът наскоро получи доклада за разследване на OLAF (агентството за наблюдение на ЕС за борба с измамите).

Следващи стъпки

Европейският парламент ще гласува отново дали да закрие сметките на Frontex през октомври 2022 г.

Заден план

През май 2022 г. Парламентът, органът на ЕС по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, отложи освобождаването от отговорност на Frontex, като се позова на неспазване на условията, посочени в предишния доклад за освобождаване от отговорност, както и текущите разследвания от OLAF относно инциденти с основните права.