Сливен. Новини от източника. Последни новини

Депутатите искат по-добра защита за потребителите, кандидатстващи за заеми онлайн

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 3 седмици | 135

Европейски парламент

Новите правила на ЕС имат за цел да защитят потребителите онлайн от дългове по кредитни карти, овърдрафти и заеми, които не са подходящи за тяхното финансово състояние.

В текст, приет от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите с 42 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, евродепутатите казват, че законодателството трябва да обхваща договори за кредит до 150 000 евро, като действителната горна граница се определя от съответните националните органи въз основа на конкретната икономическа ситуация в дадена държава членка. Държавите членки ще могат също така да изключат заеми с малка стойност до 200 евро, заеми, отпуснати без лихва и без други такси, или заеми, които трябва да бъдат изплатени в рамките на три месеца и с незначителни такси.

Оценка на кредитоспособността

Евродепутатите въведоха допълнителни изисквания за оценка на кредитоспособността на хората, които теглят заем, преди да бъде предоставен, включително изискване на информация за текущите задължения на потребителя или разходите за живот. За да се оцени кредитоспособността на потребителите с малка или никаква кредитна история, може да се вземе под внимание друга информация, като например от небанкови кредитори, телекомуникационни доставчици и комунални услуги.

Данните от социалните медии и здравните данни обаче не трябва да се вземат предвид и правото да бъдеш забравен трябва да се уважава.

Членовете на ЕП също така се съгласиха, че Европейският банков орган (EBA) трябва да разработи насоки, описващи подробно как кредиторите и доставчиците на кредитни услуги за колективно финансиране извършват тази оценка на кредитоспособността.

Ясна информация за потребителите

Потребителите винаги трябва да получават стандартна информация, за да могат да сравняват различни оферти и да разбират правните и финансовите последици от заемите и кредитните разходи. Информацията трябва да бъде показана предварително и по ясен начин. Потребителите трябва да могат да виждат цялата важна информация с един поглед, дори на телефона си.

Също така трябва да им се напомни, че имат право да се откажат от договора за кредит или договора за предоставяне на кредитни услуги за групово финансиране, без да посочват причина в срок от 14 календарни дни.

Защита на потребителите

Евродепутатите подчертаха, че кредитната реклама трябва да съдържа във всички случаи ясно и видно предупреждение, че заемането на пари струва пари и че не трябва да подтиква свръхзадлъжнелите потребители да търсят кредит или да внушава, че успех или социални постижения могат да бъдат постигнати благодарение на договори за кредит .

Тъй като овърдрафтът и превишаването на кредита са все по-чести форми на потребителски кредит, евродепутатите искат да регулират тези финансови продукти, за да повишат нивото на защита на потребителите и да избегнат свръхзадлъжнялостта.

Следващи стъпки

Преговарящите в парламента са готови за разговори със Съвета и Комисията относно окончателния вид на правилата след зелената светлина на пленарното заседание.