Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лидерите на ЕП осъждат неотдавнашните расистки изявления на премиера Орбан

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 седмица | 95

Европейски парламент

Лидерите на политическите групи в ЕП приеха изявление в петък, осъждащо открито расистките декларации на премиера Виктор Орбан и подчертаха, че тези декларации са в нарушение на ценностите на ЕС.

Изявление на Председателския съвет:

„Ние, лидерите на политическите групи на Европейския парламент, остро осъждаме неотдавнашната открито расистка декларация на министър-председателя Орбан, че не желае да станем „народи от смесена раса“. Подобни неприемливи изявления, които очевидно представляват нарушение на нашите ценности, залегнали и в договорите на ЕС, нямат място в нашите общества. Ние също така дълбоко съжаляваме за упоритостта в защитата на тези непростими изявления на премиера Орбан при други поводи. Расизмът и дискриминацията във всичките им форми трябва да бъдат недвусмислено осъдени и да се борят ефективно на всички нива.

Призоваваме Комисията и Съвета спешно да осъдят това изявление по най-категоричен начин. Също така повтаряме, че Европейският парламент призовава Съвета най-накрая да издаде своите препоръки към Унгария в рамките на процедурата по член 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), като също така се отнася до новите развития, засягащи върховенството на закона, демокрацията и основните права и за да определи, че съществува явен риск от сериозно нарушение от страна на Унгария на ценностите, посочени в член 2. Напомняме на Съвета, че държавите-членки имат задължението да действат заедно и да сложат край на всички атаки срещу ценностите, заложени в член 2 от ДЕС и поиска въпросът да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на лидерите на Европейския съвет.

Настоятелно призоваваме Комисията да третира с приоритет текущите процедури за нарушение срещу нарушение от Унгария на правилата на ЕС, забраняващи расизма и дискриминацията, и да използва пълноценно наличните инструменти за справяне с нарушенията на ценностите, заложени в член 2. Ние също така приветстваме решението на Комисията да задейства правилото от Регламента за правни условия срещу Унгария и очакваме следващите стъпки в това отношение след второто писмо от 20 юли. Повтаряме призива си към Комисията да се въздържа от одобрението на националния план на Унгария по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост до изпълнението на всички съответни критерии.

Възползваме се от възможността да повторим, че в нашите общества няма място за расизъм, дискриминация и език на омразата. Ние призоваваме за по-нататъшни действия от страна на правителствата на ЕС и на ниво ЕС, включително срещу нарастващата нормализация на расизма и ксенофобията, и подчертаваме необходимостта от механизъм за наблюдение и отчетност, за да се гарантира ефективното прилагане на законодателството и политиката на ЕС срещу расизма.“