Сливен. Новини от източника. Последни новини

Миграция и убежище: Пътна карта за напредъка, договорена между Европейския парламент и ротационните председателства

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 седмици | 124

Церемония по подписване на пътната карта с председателя Мецола

Парламентът и петте ротационни председателства на Съвета се ангажират да работят заедно за приемане на реформата на правилата на ЕС за миграцията и убежището преди изборите за ЕС през 2024 г.

В сряда председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, председателят на комисията по граждански свободи Хуан Фернандо Лопес Агилар, председателят на Контактната група за убежището Елена Йончева и постоянните представители на Чехия, Швеция, Испания, Белгия и Франция подписаха споразумение относно провеждането на преговори между съзаконодатели с оглед на реформиране на правилата на ЕС за миграция и убежище до февруари 2024 г.

Те приеха следното съвместно изявление:

„Това несъмнено е исторически момент. След няколко месеца на обмен на мнения относно пътната карта, Европейският парламент и предстоящите председателства на Съвета се ангажират да положат всички усилия за финализиране на реформата на законодателната рамка за убежището и миграцията преди края на текущия политически цикъл.

Общата европейска система за убежище и Новият европейски пакт за миграцията и убежището представляват основен приоритет в работата на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз и двете страни трябва да положат необходимите усилия и да работят заедно във възможно най-тясно сътрудничество, в дух на искрено сътрудничество за приемане на законодателните предложения преди края на законодателния период 2019-2024 г.

За постигане на общия ангажимент за приключване на реформата по време на настоящия законодателен цикъл, преговорите по съответните досиета трябва да приключат до февруари 2024 г. Това ще изисква преговорите между съзаконодателите да започнат най-късно до края на 2022 г. Ефективното прилагане на договорения график ще зависи от последващи срещи между членовете на Контактната група за убежището и ротационните председателства на Съвета.

Вярваме, че чрез комбиниране на нашите усилия Съюзът може да постигне реален напредък и да постигне резултати преди края на настоящия законодателен мандат. Трябва да сме в състояние да предоставим нова законодателна рамка в една от нашите най-предизвикателни области на политиката, която е тази, в която само общ отговор на ЕС може да осигури устойчива система. Тази пътна карта е ясен знак за нашия ангажимент, че ще приключим работата."

Заден план

Европейската комисия предложи Новия пакт за миграцията и убежището през септември 2020 г., за да подобри процедурите и да постигне споразумение за справедливо споделяне на отговорността между държавите членки и да действа солидарно при справяне с миграционните потоци.

Съгласуваната пътна карта включва следните законодателни предложения: Регламент за управление на убежището и миграцията - докладчик Томас ТОБЕ (ЕНП, SE), Регламент за кризи и непреодолима сила - докладчик Хуан Фернандо ЛОПЕС АГИЛАР (S&D, ES), Регламент за проверка - докладчик Birgit SIPPEL ( S&D, DE), Регламент за квалификациите - докладчик Matjaž NEMEC (S&D, SI), Директива за условията на приемане (преработена) - докладчик Sophia IN 'T VELD (Renew, NL), Изменен регламент относно процедурите за убежище - докладчик Fabienne KELLER (Renew, FR), Директива за връщането (преработена) – докладчик Tineke STRIK (Зелените, Нидерландия), Изменен регламент EURODAC – докладчик Jorge BUXADÉ VILLALBA (ECR, ES), Рамков регламент на Съюза за презаселване – докладчик Malin BJÖRK (Левицата, SE).

 
661.54 ms. / 1.2 MB