Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рязко покачване на цените на енергията в Европа

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 3 седмици | 112

Европейският парламент

Във вторник следобед членовете на ЕП ще обсъдят със Съвета и Комисията отговора на ЕС на драматичното покачване на цените на енергията.

Парламентът ще направи оценка на последните и предложените мерки на ЕС за защита на европейските домакинства и предприятия от повишаването на цените през предстоящата зима. Резолюция ще бъде гласувана по време на следващата пленарна сесия през октомври.

На фона на войната в Украйна, прекъсването на доставките на руски газ доведе до рязко покачване на цените на електроенергията и нестабилност на пазара, което накара Комисията и държавите членки да обмислят нови алтернативи на политики, като например ограничаване на цените или отделяне на цените на газа и от тези на електроенергията.

През последните месеци Парламентът и Съветът приеха спешен план за запълване на газовите резерви. Комисията стартира и плана RepowerEU, както и мерки за намаляване на потреблението на газ в целия ЕС.

Дебат: вторник, 13 септември

Гласуване: сесия 3-6 октомври

Процедура: Разисквания със Съвета и Комисията

Прессъобщение (23.06.2022 г.) Парламентът одобрява планове за попълване на запасите от газ преди зимата

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220616IPR33214/parlamentt-odobriava-planove-za-poplvane-na-zapasite-ot-ghaz-predi-zimata

Прессъобщение на Европейската комисия (08.03.2022 г.): REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_1511

Прессъобщение на Европейската комисия (08.03.2022 г.): Да спестим газ за зимата: Комисията предлага план за намаляване на търсенето на газ, за да подготви ЕС за ограничаване на доставките

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4608

Мултимедиен сайт на ЕП

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/