Сливен. Новини от източника. Последни новини

Опасностите при криптовалутата и ползите от законодателството на ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 180

Различни криптовалути

Защо и как ЕС трябва да изгради крипторегулация, за да насърчи иновациите и да защити потребителите?

Използването на крипто-активи и технологията зад тях се оказа едновременно изключително обещаващо и проблематично. ЕС иска да помогне за насърчаване на развитието на тези технологии и тяхното използване в ЕС, като същевременно защитава потребителите.

Рискове от крипто-активи

Част от привлекателността на криптоактивите е избягването на необходимостта от централен регистър и институция, което позволява безопасни и лесни транзакции между две страни без посредник. Това обаче, заедно с липсата на регулация (крипто активите в момента са извън обхвата на законодателството на ЕС) създава значителни рискове.

Рискове за потребителите, компаниите и пазарите

Когато работят с криптоактиви, хората не са обхванати от правилата на ЕС за защита на потребителите и често не са добре информирани за рисковете, което може да означава, че губят пари. Широко разпространеното използване на криптоактиви без регулиране може да доведе до финансова нестабилност, манипулиране на пазара и финансови престъпления. Тъй като транзакциите са до голяма степен анонимни, криптовалутите се използват широко за престъпни дейности. След войната в Украйна страните от ЕС ограничиха търговията с криптоактиви за използване в Русия или с руско дружество.

Влияние върху околната среда

Технологията използва огромни количества електроенергия, което води до голям отпечатък върху околната среда. Според изчисленията консумацията на енергия от биткойн е равна на тази на малка страна

Ползите от новото крипторегулиране на ЕС

ЕС работи върху нови правила, наречени Пазари на крипто-активи, за да увеличи потенциала на крипто-активите и да ограничи потенциалните заплахи. Членовете на ЕП прегледаха и измениха предложението на Европейската комисия и беше постигнато временно споразумение от Парламента и Съвета през юни 2022 г. Сега то очаква окончателно одобрение от Парламента, както и от държавите от ЕС.

За да насърчат разработването и използването на тези технологии, новите правила имат за цел да осигурят правна сигурност, да подкрепят иновациите, да защитят потребителите и инвеститорите и да гарантират финансова стабилност.

Осигуряване на финансова стабилност и защита на потребителите

Чрез регулиране на публични оферти на крипто-активи, правилата ще осигурят финансова стабилност. Правилата обхващат прозрачност, разкриване, разрешение и надзор на транзакциите. Евродепутатите искат издаването на някои от токените да се контролира от Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган.

Предприятията, занимаващи се с крипто-активи, ще трябва да информират по-добре потребителите за рисковете, разходите и таксите.

Парламентът също така прие правила през март 2022 г. относно използването на технологии за разпределен регистър, като блокчейн, за търговията с криптоактиви. Такива технологии позволяват запис на взаимодействия и прехвърляне на крипто-активи. Целта на това законодателство е да насърчи разработването на решения за търговия с крипто-активи, като същевременно се запази високо ниво на финансова стабилност, прозрачност и интегритет на пазара.

Намаляване на въглеродния отпечатък на криптовалутите

За да намалят високия въглероден отпечатък на криптовалутите, евродепутатите искат от Комисията да подготви нови правила за включване на всички дейности за копаене на криптоактиви, които допринасят значително за изменението на климата, в системата за класификация на устойчиви дейности.

Предотвратяване на използването на крипто пари за престъпни дейности

През април 2022 г. Парламентът се съгласи да започне преговори със страните от ЕС относно правила, които биха позволили проследяването и идентифицирането на трансфери на криптоактиви, за да се предотврати използването им при пране на пари, финансиране на тероризъм и други престъпления.

Справяне с укриването на данъци и избягването на данъци

През октомври 2022 г. Парламентът призова страните от ЕС да координират по-добре данъчното облагане на крипто активите, като каза, че те трябва да бъдат обект на справедливо, прозрачно и ефективно данъчно облагане, но че властите трябва да обмислят опростено данъчно третиране за случайни или малки търговци и малки транзакции. Членовете казаха, че блокчейн може да улесни ефективното събиране на данъци.

Какво представляват криптоактивите, криптовалутите, токените и стабилните монети?

Крипто-активи

Криптоактивите са цифрови активи, които могат да се използват като средство за обмен или за инвестиции. За разлика от традиционното банкиране, няма нужда от централен регистър - те са базирани на технология за разпределен регистър, която позволява транзакциите да се записват сигурно от мрежа от компютри. Те са частни; не е издаден или гарантиран от централна банка или публичен орган. „Крипто“ в името им загатва за сигурност – те са защитени с криптография.

Криптовалути

Първите крипто-активи бяха биткойни, въведени през 2008 г. като криптовалута - метод на плащане, алтернативен на валутите, емитирани от централната банка. До 2020 г. имаше 5600 различни криптовалути с приблизителна глобална стойност от 250 милиарда евро (все още сравнително малък дял от стойността на всички пари). Това поколение крипто-активи обикновено не е подкрепено с активи, които притежават присъща стойност и тяхната стойност често е доста променлива, което ограничава практическата им употреба, превръщайки ги във форма на рискова инвестиция, а не в полезна валута.

Токени и стабилни монети

Токените са по-нови крипто-активи; те са цифрово представяне на интереси или права върху определени активи. Те обикновено се издават за набиране на капитал за нови предприемачески проекти или стартиращи фирми.

Въвеждането на нови продукти като стабилни монети, които биха могли да бъдат по-стабилен метод на плащане, тъй като тяхната стойност е подкрепена от реални активи, носи нови възможности за иновации и използване в по-голям мащаб. С това се появяват по-големи заплахи.