Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бъдещето на Шенген и свободното движение в Европа

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 194

Карта на Шенгенското пространство

Шенгенското пространство позволява свободно движение без паспортни проверки между 26 страни в Европа. Прочетете за перспективите пред него.

Правото да пътуваш, работиш, учиш и живееш в която и да е част от ЕС е сред най-видимите постижения на европейската интеграция. Реализирането на това право е пряко свързано със създаването на Шенгенското пространство през 1995 г., в което са отменени проверките на вътрешните граници на членуващите страни.

Разширяването на Шенген

Шенгенското пространство обхваща повечето държави в ЕС. Изключение са България, Румъния, Кипър и Хърватия, които се очаква да се присъединят в бъдеще, и Ирландия, която е договорила правото си да остане отвън и има зона за свободно пътуване с Великобритания.

България и Румъния изпълняват критериите за членство, като Европейският парламент е дал своето одобрение за включването на двете държави през юни 2011 г. За да бъдат приети обаче, е необходимо единодушно съгласие на страните в Съвета, а такова за момента не е постигнато.

На 18 октомври 2022 г. депутатите за пореден път призоваха за приемането на България и Румъния, като подчертаха, че свободното движение е в основата на европейския проект.

Очаква се Парламентът да даде одобрение за включването на Хърватия до края на 2022 г., а Кипър има временно позволение да остане извън зоната.

Четири страни извън ЕС са също част от Шенгенското пространство - това са Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Какви са условията за присъединяване към Шенгенското пространство?

Страните трябва да поемат отговорност за контрола на външните граници на ЕС

Те трябва да въведат общ набор от правила за проверката на сухопътни, морски и въздушни граници, както и за издаване на хармонизирани визи.

За да се гарантира висока степен на сигурност в Шенгенското пространство, страните трябва да сътрудничат с правораздавателните агенции в другите страни от Шенген

Те трябва да се включат и да използват Шенгенската информационна система.

Временно възстановяване на граничния контрол

Всяка година в рамките на Шенгенското пространство се осъществяват над 1,25 млрд. пътувания. По принцип няма проверки на вътрешни граници, но държавите са си запазили правото да ги възстановят в случаи на заплахи за обществената политика и вътрешната сигурност.

Във връзка с миграционната криза, както и с нарасналата заплаха от тероризъм, някои страни решиха от 2015 г. временно да възстановяват проверките на вътрешни граници. Срокът на тези проверки бе удължаван на няколко пъти. Пандемията от COVID-19 също накара много страни да въведат временни ограничения на свободното движение в опит да ограничат разпространението на вируса.

През декември 2021 г. Европейската комисия предложи актуализиране на правилата за функциониране на Шенгенското пространство. Целта е въвеждането на контрол на вътрешни граници да остане крайна мярка, а в случай на проблеми да се прибягва към други мерки като целенасочени полицейски проверки и засилено полицейско сътрудничество.

Европейският парламент работи по предложението на Комисията. Депутатите многократно са се обявявали срещу честото въвеждане на контрол на вътрешни граници, тъй като то възпрепятства свободното движение на хора в Европа.