Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сложете край на дискриминацията и приемете България и Румъния в Шенген, настояват евродепутатите

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 152

Европейски парламент

Европейският парламент призовава държавите-членки да позволят на Румъния и България незабавно да се присъединят към Шенгенското пространство за свободно пътуване.

В резолюция, приета във вторник, евродепутатите казват, че Съветът трябва да приеме решение за присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство за свободно движение до края на 2022 г. Това трябва да гарантира премахването на проверките на лица по всички вътрешни граници за двете страни в началото 2023 г. Резолюцията е приета с 547 гласа „за“, 49 „против“ и 43 „въздържал се“.

Отбелязвайки, че Шенгенското пространство е „едно от най-големите постижения на Европейския съюз“, евродепутатите критикуват неуспеха на Съвета да вземе решение за приемането на България и Румъния, въпреки че двете страни отдавна са изпълнили необходимите условия. Поддържането на контрол по вътрешните граници е дискриминационно и има сериозно въздействие върху живота на мобилните работници и гражданите, казват евродепутатите. Като възпрепятстват вноса, износа и свободния поток на стоки от товарните пристанища, те също вредят на единния пазар на ЕС.

Заден план

В момента всички държави-членки на ЕС, с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния, са част от Шенгенското пространство, което включва също държави извън ЕС Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Евродепутатите са призовавали България и Румъния да бъдат напълно приети в Шенген многократно, като например в резолюция от 2018 г. по темата, резолюция от 2020 г. за състоянието на Шенген в контекста на пандемията и доклад от 2021 г. за функционирането на зоната за свободно пътуване. Днешната резолюция е заключение на пленарен дебат от 5 октомври 2022 г.

Присъединяването на нови страни към Шенген изисква единодушно решение на Съвета на ЕС. Чешкото председателство на Съвета посочи, че възнамерява да проведе дискусии по темата преди края на 2022 г.