Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЕП: бюджетът на ЕС за 2023 г. трябва да се фокусира върху Украйна, енергетиката и пандемията

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 месец | 128

Европейският парламент

Общият бюджет, определен от ЕП за следващата година е 187.3 милиарда евро, преди старта на преговорите с държавите членки

Възстановено е необходимото финансиране за ключови програми, съкратени от правителствата на държавите от ЕС

Над 850 милиона евро са добавени за по-добро справяне с последиците от войната в Украйна

Значително увеличение за програми по „Еразъм+“, действия в областта на климата и трансевропейските мрежи

Членовете на ЕП настояват за бюджет на ЕС за 2023 г., който да компенсира по-ефективно последиците от войната в Украйна и процеса на възстановяване от пандемията.

В сряда Парламентът гласува позицията си относно бюджета на ЕС за 2023 г. Членовете на ЕП отмениха почти всички съкращения, направени от Съвета (за суми над 1.6 милиарда евро), и по този начин възстановиха проектобюджета до равнището, първоначално предложено от Европейската Комисия в съответните бюджетни линии.

В допълнение членовете на ЕП увеличиха финансирането за следните приоритетни политики:

Последици от войната в Украйна

С общо 853 милиона евро, добавени към проектобюджета на Европейската Комисия, членовете на ЕП увеличиха финансирането за инициативи в подкрепа на младите бежанци чрез програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, украинските изследователи чрез дейности по програми като „Мария Кюри“ в рамките на програма „Хоризонт Европа“ и добавиха бюджетни средства по допълнителни програми, включително:

хуманитарна помощ с 250 милиона евро,

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с допълнителни 100 милиона евро,

Инструмента за управление на границите и визите с 25 милиона евро,

Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС — Глобална Европа) за южното и източното съседство на ЕС с 162 милиона евро, и

Европейския фонд за отбрана и военната мобилност с 80 милиона евро.

Енергетика и климат

С допълнителни 533 милиона евро членовете на ЕП искат да увеличат енергийната независимост на ЕС и да подкрепят гражданите и малките и средни предприятия (МСП) с високите им сметки за енергия, като същевременно подкрепят екологичния преход и биологичното разнообразие. Подкрепяните програми включват:

програмата за научни изследвания „Хоризонт Европа“,

Механизма за свързване на Европа, който финансира изграждането на висококачествени и устойчиви трансевропейски транспортни и енергийни мрежи,

програмата LIFE за опазване на околната среда и действия относно климатичните промени,

програмата „Глобални предизвикателства“.

Поуките от пандемията: здравеопазване, по-добра подготвеност, култура и ценности

Членовете на ЕП възстановиха съкращаването на 200 милиона евро от страна на Съвета за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) и добавиха допълнителни 25 милиона евро, тъй като пандемията от COVID-19 все още не е приключила, което води до необходимост от подкрепа за националните здравни системи, за да станат по-устойчиви. Сред другите приоритети са:

Механизма за гражданска защита на ЕС,

програма „Творческа Европа“,

програмата „Цифрова Европа“,

програмата „Права и ценности“ и Европейската прокуратура.

Данните за различните програми, стимулирани от Парламента, могат да бъдат намерени тук.

В придружаваща резолюция, приета с 421 гласа „за“, 137 гласа „против“ и 82 гласа „въздържал се“, се обобщава позицията на Парламента.

Цитати

Николае Щефънуца (Renew, Румъния), главен докладчик за бюджета на ЕС за 2023 г. (за раздел III — Комисия): „Днес гласувахме в Парламента за бюджет, който дава приоритет на мира, енергийната сигурност и по-бързото икономическо възстановяване. Когато Русия пада ниско, ние вървим нагоре. Парламентът поиска допълнителни средства в бюджета на ЕС за 2023 г., за да помогне на нашите граждани по време на енергийната криза, за справяне с последиците от войната в Украйна и за съживяване на нашата икономика. Бюджетът на ЕС сам по себе си няма да бъде достатъчен за справяне с мащаба на кризите. Ето защо спешно се нуждаем от преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР).“ (гледайте речта на докладчика по време на разискването в пленарна зала на 18.10.2022 г.).

Никлас Хербст (ЕНП, Германия), докладчик по останалите раздели: „Бюджетът на другите институции за 2023 г. следва да бъде разумен и да има ясен акцент: киберсигурност. Бюджетът на ЕС трябва ясно да отговори на хибридната заплаха, причинена от агресивната война на Русия.“ (гледайте речта на докладчика по време на разискването в пленарна зала на 18.10.2022 г.)

Следващи стъпки

С това гласуване Парламентът определи общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения за 2023 г. (ангажименти за плащане) на 187.3 милиарда евро, което представлява увеличение с 1.7 милиарда евро в сравнение с проектобюджета, предложен от Европейската Комисия. Той определи общото равнище на бюджетните кредити за плащания на 167.6 милиарда евро.

Гласуването поставя началото на триседмични „помирителни“ разговори със Съвета с цел постигане на споразумение за бюджета за следващата година, което след това трябва да бъде гласувано от Парламента и подписано от неговия председател.