Сливен. Новини от източника. Последни новини

България е на трето място в ЕС по дял на деца в риск от бедност

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 221

@duma.bg

През 2021 г. в Европейския съюз жителите на възраст под 18 години, които са били изложени на риск от бедност или социално изключване, представляват 24,4 процента от всички в тази възрастова група. В същото време този дял сред пълнолетното население на Съюза е 21,1 процента, сочат последните данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Сред страните членки на ЕС през миналата година най-висок дял на непълнолетни в риск от бедност или социално изключване е регистриран в Румъния (41,5 на сто), Испания (33,4 на сто) и България (33 на сто). В другия край на скалата, страните с най-нисък такъв дял сред непълнолетните граждани са Словения (11 процента), Финландия (13,2 процента) и Чехия (13,3 процента).

Данните показват, че в България 33 процента от непълнолетните са били в риск от бедност или социално изключване през 2021 г. Така страната заема третото място сред страните от ЕС с най-голям дял непълнолетни, изложени на такъв риск. Този дял сред възрастното население е 31,4 на сто. Двата показателя представляват съответно около 400 хил. непълнолетни и около 1,794 млн. пълнолетни българи. И в двете възрастови групи жените са изложени на по-голям риск, като 204 000 момичета под 18 години са изложени на подобен риск, както и 1,006 милиона възрастни жени.

През 2020 г. делът на българските непълнолетни в риск от бедност или социално изключване достига 36,2 на сто, с което България е на второ място (след Румъния - 40,7 на сто) сред държавите членки с най-голям такъв дял. Пак през 2020 г. делът на пълнолетните българи в риск от бедност е 33,1 на сто.

В 18 от 27-те държави членки миналата година непълнолетните са били изложени на по-висок риск от бедност или социално изключване, отколкото възрастните. Най-големи разлики в показателите, обхващащи двете възрастови групи, са регистрирани в Люксембург (10,5 процентни пункта), Румъния (8,7 процентни пункта), Испания и Австрия (по 6,8 процентни пункта), като във всяка от изброените нивата на застрашените непълнолетни надвишават тези на възрастни.

За разлика от тях в 9 страни от ЕС възрастните са били изложени на по-висок риск от бедност или социално изключване от непълнолетните: Латвия, Естония, Дания, Хърватия, Словения, Литва, Холандия, Финландия и Полша. Най-големи разлики между двете възрастови групи сред тези 9 държави се наблюдават в Латвия (7,4 процентни пункта), Естония (6,0 процентни пункта) и Дания (4,0 процентни пункта).

ЕС си постави за цел да намали броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, с най-малко 15 милиона до края на десетилетието, от които най-малко 5 милиона трябва да са на възраст под 18 години, съобщи Евростат в своя уебсайт. За децата, които растат в бедност или в риск от социално изключване, е трудно да се справят добре в училище, да се радват на добро здраве и да реализират пълния си потенциал по-късно в живота.

Източник:

Sofia Photo Agency

www.novinite.com

Снимки