Сливен. Новини от източника. Последни новини

Чуждестранни субсидии: Парламентът гласува мерки за защита на пазара в ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 139

Европейски парламент

Европейският парламент ще гласува по правила, насочени срещу изкривявания на пазара от компании в ЕС, които получават субсидии от други държави.

Все повече компании по света получават публично финансиране, особено във връзка с растящата роля на Китай в глобалната икономика.

Получаването на подкрепа с публични средства дава сериозно предимство спрямо конкурентите, които нямат подобен източник на финансиране, и може да осигури необходимата финансова инжекция за поглъщане на друга компания или да помогне за спечелването на обществена поръчка.

Това на практика води до изкривявания на единния пазар в ЕС в полза на някои фирми. Европейският съюз има правила, ограничаващи държавната помощ от страни в ЕС, но за да има равни условия на пазара, трябва да има регулации и за компании, които получават средства от други страни.

Правила, които ще бъдат гласувани в Европейския парламент на 10 ноември, ще дадат правомощия на Комисията да разследва и да реагира на подобни случаи на получаване на чуждестранни субсидии.

По-справедливи условия на пазара

„Ако чуждестранни компании искат да поемат контрол над европейски компании или да участват в европейски търгове за обществени поръчки, Европейската комисия ще трябва да гарантира, че те работят при подобни условия като европейските компании, които се придържат към строг режим за държавната помощ“, заяви депутатът Кристоф Хансен (ЕНП, Люксембург), автор на позицията на Парламента по законодателството.

Новите правила ще дадат възможност на Европейската комисия да ограничава неблагоприятния ефект от чуждестранни субсидии, които могат да приемат формата на капиталови инжекции, заеми, данъчни стимули и облекчения или опрощаване на дългове.

Комисията ще може да разследва получаване на субсидии за реализиране на сливания и поглъщания, както и за заявки за участие в търгове за обществени поръчки, където всички участващи фирми ще трябва да декларират финансова подкрепа от външни страни.

„Ще запълним най-сетне тази отдавна зееща дупка в регулациите и ще направим още една стъпка към отворен, но справедлив пазар“, каза Кристоф Хансен.

Европейският съюз има отворена икономика, която дава големи възможности на фирми от целия свят да участват на единния пазар и да предлагат продукти и услуги на потребителите. ЕС е един от най-големите търговски блокове в света, като 14% от световния внос е предназначен за пазара в ЕС.

Законодателното предложение и споразумението със Съвета

Европейската комисия публикува през май 2021 г. предложение за регламент за чуждестранните субсидии с изкривяващ ефект за единния пазар в ЕС. Парламентът одобри позицията си по предложението през май 2022 г., след което депутатите постигнаха предварително съгласие със Съвета по текста.

На пленарното заседание в началото на ноември се очаква депутатите да дадат окончателното си одобрение.