Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин за пленарната сесия - 9-10 ноември 2022 г.

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 3 седмици | 125

Европейският парламент

Евродепутатите ще разгледат резултатите от октомврийската среща на върха на ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-11-09/0/evrodeputatite-shche-razghledat-rezultatite-ot-oktomvriyskata-sreshcha-na-vrkha-na-es

В дебат с Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен в сряда от 16.00 ч. (българско време) членовете на ЕП ще оценят резултатите от срещата на Европейския съвет на 20 и 21 октомври.

Възстановяване на ЕС: включване на енергийни мерки в националните планове

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-11-09/1/vzstanoviavane-na-es-vkliuchvane-na-energhiyni-merki-v-natsionalnite-planove

Парламентът ще гласува за включването на мерки от програмата RePowerEU в националните планове за възстановяване, за да се насърчи независимостта от руските изкопаеми горива и да се ускори

Киберсигурност: Членовете на ЕП ще гласуват планове за повишаване на сигурността в целия ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-11-09/2/kibersighurnost-ep-shche-ghlasuva-planove-za-povishavane-na-sighurnostta-v-tseliia-es

В четвъртък ще бъдат обсъдени и гласувани нови правила, изискващи от държавите от ЕС да изпълняват по-строги мерки за надзор и да хармонизират санкциите си.

Нов инструмент за противодействие на чуждестранните субсидии, които нарушават пазара

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-11-09/3/nov-instrument-za-protivodeystvie-na-chuzhdestrannite-subsidii

Парламентът е на път да одобри нов закон на ЕС, който да гарантира, че чуждестранните субсидии, предоставяни от държави извън ЕС на дружества, не нарушават вътрешния пазар.

Гласуване относно присъединяването на Хърватия към Шенген

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-11-09/4/ghlasuvane-otnosno-prisediniavaneto-na-khrvatiia-km-shenghen

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват премахването на проверките по вътрешните граници между Хърватия и настоящите членки на Шенгенското пространство.

Нови правила на ЕС за отчитане на мултинационални компании във връзка с устойчивостта

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-11-09/5/novi-pravila-za-otchitane-na-multinatsionalni-kompanii-vv-vrzka-s-ustoychivostta

От 2024 г. нататък големите компании ще трябва да предоставят информация за въздействието си върху околната среда, правата на човека и социалните стандарти.

Структурен и институционален расизъм в ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-11-09/6/strukturen-i-institutsionalen-rasizm-v-es

Парламентът ще обсъди и гласува проектодоклад, в който се прави равносметка на съществуващите проблеми, предлагат се начини за действие и се призовават институциите на ЕС да дадат пример.