Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите подкрепят присъединяването на Хърватия към Шенген

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 3 седмици | 119

 EU and Croatian flags together on a building    След като отдавна се застъпват за разширяването на Шенген, ЕП одобрява присъединяването на Хърватия

Хърватия отговаря на необходимите условия, за да стане член на Шенгенското пространство

Сега Съветът трябва да вземе решение за премахване на граничния контрол

Спазването на основните права по външните граници следва да се оценява непрекъснато

В четвъртък членовете на ЕП подкрепиха премахването на контрола по вътрешните граници между Шенгенското пространство и Хърватия.

В доклад, приет с 534 гласа "за", 53 гласа "против" и 25 гласа "въздържал се", Европейският парламент одобрява приемането на Хърватия за пълноправен член на Шенгенското пространство. На 9 декември 2021 г. Съветът потвърди, че Хърватия е изпълнила всички необходими условия за пълното прилагане на правилата на Шенген. Сега евродепутатите призовават Съвета да продължи процеса и да приеме окончателно решение за премахване на граничния контрол.

Основните права трябва да бъдат спазвани

За да се гарантира спазването на основните права по външните граници на ЕС, членовете на ЕП настояват Хърватия да информира Парламента и Съвета за това как е изпълнила плана си за действие (за повече подробности вж. съобщението на Комисията) за управление на външните граници на ЕС, и по-специално за независимия механизъм за наблюдение на действията на полицейските служители. Във връзка със сигналите за отблъскване по хърватските граници, евродепутатите искат Комисията да оцени управлението на външните граници на Хърватия и аспектите на основните права (включително чрез посещения на място) като част от програмата за оценка на Шенген.

Контекст

Европейският парламент отдавна се застъпва за разширяването на Шенгенското пространство, което днес включва 26 държави (всички държави членки на ЕС с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния, както и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са членки на ЕС). През 2018 г. членовете на ЕП заявиха, че Хърватия трябва да бъде приета в Шенген, веднага щом изпълни необходимите критерии. На 18 октомври 2022 г. те също така изразиха подкрепата си за незабавното приемане на България и Румъния.

Цитат

След гласуването докладчикът Паулу Ранжел (ЕНП, ПТ) заяви: "Хърватия премина през най-всеобхватната оценка за членство в Шенген от всички държави от ЕС досега. Тя е изпълнила 281 препоръки в 8 области на шенгенското законодателство. Комисията и Съветът потвърдиха готовността на страната да прилага изцяло шенгенските правила. Европейският парламент е напълно съгласен: премахването на контрола по вътрешните граници трябва да стане до края на тази година!"

Следващи стъпки

Окончателното решение за премахване на вътрешния граничен контрол трябва да бъде взето с единодушие от Съвета на ЕС.