Сливен. Новини от източника. Последни новини

Огромен интерес към ученическите практики: 14000 гимназисти на стаж в реална работна среда

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди 2 седмици | 126

Ученическа практика

13932 ученици ще развиват професионалните си умения със стажове в реална работна среда във фирми и предприятия по проект „Ученически практики“. Броят им е нараснал с 2283 спрямо предварително предвиденото. Такова споразумение беше постигнато между Министерството на образованието и науката /МОН/ и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, която е управляващ орган по проекта.

Разширяването на обхвата се наложи поради големия интерес у нас и на учениците, и на работодателите и многото заявления за участие.

Училищата, участващи в проекта, са общо 321 в цялата страна. Допълнително през тази учебна година се включват 108 нови. Благодарение на това проектът ще обхване по-голям брой паралелки и професионални направления. Голяма част от тях са от приоритетни за икономиката сектори като машиностроене, електроника, архитектура и строителство и др., каквато е една от целите на проекта.

Учениците получават възможност да участват в обучение в реална работна среда под ръководството на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. Така от една страна учениците повишават професионалните си умения, а от друга се засилва партньорството между работодателите и училищата. По проекта се създават и учебно-тренировъчни фирми, в които гимназистите развиват предприемачески способности.

С над 2 млн. лева се увеличават средствата по проекта, като общият им размер става 12 579 860,40 лв. На всеки ученик, преминал успешно практическото обучение, ще продължи да се плаща еднократна стипендия в размер на 372 лева.

Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“ Те ще продължат до края на 2023 г.