Сливен. Новини от източника. Последни новини

Засилената политика на разширяване е най-ефективният геополитически инструмент на ЕС

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 седмици | 90

Европейският парламент

Няма алтернативи, които да заменят разширяването

Реформа на процеса на вземане на решения за присъединяване и приемане на нови членове с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие

Преговорите за присъединяване следва да приключат до 2030 г.

Членовете на ЕП призовават ЕС да преодолее статуквото и да даде нов импулс на процеса на разширяване както сред държавите членки, така и в страните кандидатки.

В светлината на нарастващата руска заплаха за европейския мир и стабилност, засилената политика на разширяване остава най-ефективният геополитически инструмент, с който ЕС разполага, твърдят евродепутатите в препоръка, приета на пленарно заседание в сряда.

За да бъде по-надежден и ефикасен глобален участник, ЕС трябва да реформира процедурите си за вземане на решения за присъединяване на нови членове и да премахне необходимостта от единодушие, като го замени с квалифицирано мнозинство. Членовете на ЕП също така призовават държавите членки да изпълнят ангажиментите на ЕС към страните от Западните Балкани и Източното партньорство и да им гарантират, че няма да има алтернативи, които да заменят пълноправното членство в ЕС.

Наказвайте отстъплението, възнаграждавайте устойчивия напредък

Членовете на ЕП настояват демократичните реформи и върховенството на закона да бъдат поставени на преден план в процеса на разширяване, наред с подобрения мониторинг, докладване, оценка и обвързаност с условия.

В приетата от членовете на ЕП препоръка относно новата стратегия на ЕС за разширяване, се настоява ЕС да направи финансирането от ЕС и неговите осезаеми резултати по-видими в страните от процеса на разширяване. Те искат също така ЕС да работи за предотвратяване на намесата на трети страни в политическите, изборните и други демократични процеси в тези страни.

Едновременно с гарантирането, че всяка стагнация или отстъпление по отношение на реформите, свързани с ЕС, се санкционира в реално време, ЕС следва да възнаграждава страните кандидатки, когато те постигат устойчив напредък, включително чрез постепенното им въвеждане в единния пазар на ЕС. Те настояват за ясни крайни срокове за приключване на преговорите със страните кандидатки и настояват те да приключат най-късно до края на настоящото десетилетие.

Акцент върху съгласуването на външната политика

Подчертавайки значението на приоритета на ЕС за привеждането на присъединяващите се страни в съответствие с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, членовете на ЕП заявяват, че преговорите за присъединяване със Сърбия трябва да напреднат само ако страната подкрепя санкциите на ЕС срещу Русия и постигне значителен напредък по отношение на свързани с ЕС реформи.

Членовете на ЕП приветстват изключително бързото решение на Европейския съвет относно кандидатурите за членство в ЕС на Украйна, Република Молдова и Грузия и призовават тези три страни да напреднат със съществените реформи.

Парламентът приветства препоръката на Комисията с условия за предоставяне на статут на страна кандидатка на Босна и Херцеговина и призовава Европейския съвет да предприеме последващи действия във връзка с препоръката възможно най-скоро.

Цитат

Докладчикът Тонино Пицула (С&Д, Хърватия) заяви: "Парламентът винаги е бил най-изявеният поддръжник на разширяването. С приемането на солидни препоръки за начина, по който следва да се прилага бъдещата политика на разширяване, можем отново да зададем тона и стандартите, които да позволят на Европейския съюз да се развива и просперира. Искаме да гарантираме, че ЕС ще остане развиваща се общност от европейски държави, отворена за присъединяване на сходно мислещи демокрации, споделящи общи ценности и интереси".

Препоръката беше приета с 502 гласа "за", 75 гласа "против" и 61 гласа "въздържал се".