Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спестяване на енергия: мерките на ЕС за намаляване на потреблението

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 216

Директива за енергийната ефективност: „Трябва да сме по-амбициозни“

Спестяването на енергия намалява зависимостта ни от внос и допринася за борбата с климатичните изменения. Научете за решенията на Парламента в тази насока.

Енергийната ефективност означава да използваме по-малко енергия, за да получим същия краен резултат. Тя прави възможно спестяването на енергия и намаляването на емисиите от електроцентралите.

Европейският съюз преразглежда законодателството си за енергийната ефективност, за да го обвърже по-тясно с постигането на климатичните цели, поставени в Зеления пакт. Промените следва също така да намалят енергийната зависимост на ЕС от внос на изкопаеми горива и особено от Русия.

В същото време ЕС развива производството на енергия от възобновяеми източници, което преследва подобни цели.

Нови цели за енергийна ефективност

През 2018 г. Европейският съюз договори цел за енергийна ефективност към 2030 г., която предвижда намаление с поне 32,5% на потребяваната енергия спрямо прогнозите от 2007 г. за потреблението към 2030 г.

Новата цел, която Парламентът подкрепи през септември 2022 г., е за намаление с поне 40% на крайното енергийно потребление и с 42,5% на първичното енергийно потребление.

Крайното потребление отчита енергията, консумирана от крайни потребители (като домакинствата), а първичното потребление обхваща всички нужди в дадена страна (включително енергията, която се използва за производство на електричество).

Очаква се Парламентът да гласува окончателно по законодателните промени на пленарната сесия през декември.

Намаляване на енергийното потребление на сградите

Една от важните области, в които могат да се реализират икономии на енергия, е отоплението и охлаждането на сгради. Около 40% от потребяваната енергия в ЕС се използва за тази цел, но около три четвърти от сградите в ЕС се смятат за енергийно неефективни.

Парламентът прие правила за енергийната ефективност на сградите през април 2018 г., които налагат на страните в ЕС да подготвят дългосрочни стратегии за подкрепа на реновирането на жилищни и нежилищни сгради. Целта е до 2050 г. сградите в ЕС да не се нуждаят от почти никаква енергия от външни източници.

Енергийни характеристики на сградите

Дългосрочните планове за реновиране на сградния фонд са в основата и на предложени изменения на директивата за енергийните характеристики на сградите.

До 2050 г. сградите следва да генерират нулеви емисии. За тази цел се поставя изискването всички нови сгради в ЕС от 2030 г. да не генерират емисии, а за всички нови обществени сгради това изискване ще важи от 2027 г.

Слънчева енергия в сградите

Измененията в правилата за енергийните характеристики на сградите ще задължат страните да направят така, че новите сгради да имат инсталирани слънчеви панели. Това изискване ще бъде въведено поетапно между края на 2026 г. и края на 2029 г. за всички нови обществени и търговски сгради с разгъната застроена площ над 250 кв. м., всички съществуващи обществени и търговски сгради и всички нови жилищни сгради.

Очаква се Парламентът да гласува по новите правила за сградите на пленарната си сесия през декември.

Енергийна ефективност на домашните уреди

През 2017 г. Парламентът опрости етикетите за енергийна ефективност на домашни уреди като лампи, телевизори и прахосмукачки, за да направи по-лесно за потребителите да сравняват какви енергийни разходи биха изисквали те.