Сливен. Новини от източника. Последни новини

Конференция за бъдещето на Европа: гражданите изискват повече от ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 222

Гражданите поискаха от институциите на ЕС да работят по предложенията на конференцията, така че Европа да може да се справи с редицата предизвикателства, пред които е изправена © EU

На 2 декември институции на ЕС и над 500 граждани оцениха последващите действия във връзка с предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Европейският парламент беше домакин на вчерашното събитие за обратна връзка относно Конференцията за бъдещето на Европа в Брюксел, включващо представители на Парламента, Съвета и Комисията, както и гражданите, които бяха в основата на работата на Конференцията. Те разгледаха как институциите на ЕС следват предложенията на Конференцията.

Откривайки събитието за обратна връзка, председателят на парламента Роберта Метсола каза: „Европейският парламент е готов да изпълни своята роля в изпълнението на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа в интерес на 450-те милиона европейци, които представлява. Визията изисква смелост. Когато става въпрос за изпълнение на предложенията на гражданите, никакви предложения за промяна не трябва да бъдат забранени. Конференцията за бъдещето на Европа и представените предложения не са краят. Няма крайна дата за бъдещето. Няма контролен списък, който трябва да отбележим. Бъдещето е в процес на работа. Такъв е и нашият Съюз.“

Ги Верхофстад, в качеството си на бивш съпредседател на конференцията, коментира: „Във времена на несигурност политиката се нуждае от визия за това, което предстои. С Конференцията за бъдещето на Европа гражданите посочиха пътя напред. Събитието за обратна връзка е моментът да обсъдим какво сме направили ние, политиците, със заключенията, до които стигнахме заедно миналата година, и да погледнем напред. Тъй като нашият ангажимент все още не е приключил: трябва да продължим да изпълняваме не само предложенията, но и духа, в който са написани – нова идея за Европа, подходяща за предизвикателствата на бъдещето.“

Съветът беше представен от министъра по европейските въпроси Микулаш Бек от чешкото председателство. Заместник-председателите Марош Шефчович, Дубравка Шуица и Маргаритис Схинас представляваха Комисията.

Дебат с гражданите

Последвалият дебат се въртеше около ключовите предизвикателства, пред които е изправен Съюзът днес, включително атаката на Русия срещу Украйна и последиците от нея върху ежедневния живот на европейците, както и необходимостта от ускоряване на процеса за постигане на енергийна независимост в ЕС. Много оратори се съсредоточиха върху институционалните реформи, които ще са необходими за цялостното прилагане на предложенията на конференцията, включително тези относно данъчното облагане на мултинационалните компании и сътрудничеството във външното измерение на делата на ЕС. В течение на деня гражданите поставиха на масата въпроси от пълния набор от теми, които обхващат предложенията на Конференцията, включително: изменение на климата и околна среда; физическо и психическо здраве; образование и култура; цифровият преход; предизвикателства, свързани с миграцията; заплахи за европейските ценности и бюджета на ЕС; състоянието на европейската икономика; и ролята на младите хора във всички тези области.

Перспективата за стартиране на Конвенция за преразглеждане на договорите на ЕС беше многократно спомената, както и потенциалното активиране на преходни клаузи в съществуващата рамка и необходимостта от по-нататъшно подобряване на комуникацията между институциите на ЕС. Уроците по демокрация на участието, извлечени от това едногодишно, безпрецедентно упражнение, също бяха на видно място в обмена, включително намерението на Комисията да организира консултации с гражданите преди важни законодателни предложения. Гражданите дават предложения как да се гарантира, че гласовете на всички участници се чуват еднакво, въпреки езиковите и структурните бариери.

Депутатите подчертаха, че Парламентът ще продължи да прави всичко необходимо, за да гарантира, че изпълнява основната си мисия да държи ЕС отговорен към всички европейци, като същевременно представиха конкретни примери за това как предложенията на Конференцията са се превърнали в ключови двигатели в работата на ЕП, всяко в съответствие със своите и приоритетите на техните политически групи. Повечето от тях също повториха призива на Парламента за създаване на Конвент за преразглеждане на договорите на ЕС, а някои отбелязаха, че работата във всички комисии на Парламента е в ход за финализиране на изчерпателния доклад за законодателна инициатива относно неговите предложения за тази цел.

Няколко оратори изразиха противоположни мнения, като се съмняваха в полезността на конференцията, осъждайки използването на парите на данъкоплатците и говорейки против посоката на ЕС като цяло.

Заден план

49-те предложения на конференцията включват повече от 300 мерки за това как да бъдат постигнати, в девет теми, въз основа на препоръките от европейските и националните граждански панели, както и принос от национални събития, многоезичната цифрова платформа и дискусии в рамките на девет тематични работни групи и пленарна зала. Трите институции започнаха процеса на прилагане и последващи действия във връзка с предложенията на Конференцията в съответствие със съответните им компетенции.