Сливен. Новини от източника. Последни новини

Конференция за бъдещето на Европа: институциите на ЕС дават отчет на гражданите

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 220

Бъдещето на ЕС: гражданите питат институциите за последващите действия в отговор на техните предложения

Напредъкът по предложенията, формулирани на Конференцията за бъдещето на Европа, бе тема на среща в Брюксел между институциите на ЕС и участвали граждани.

Конференцията, която приключи през май 2022 г., даде възможност на граждани от цяла Европа, да заседават в продължение на година и да изразят позиция как трябва да се промени ЕС, за да отговори по-добре на очакванията на хората.

В резултат от процеса бяха направени 49 предложения, включващи над 300 мерки. Институциите на ЕС поеха ангажимент да работят по препоръките.

Над 500 граждани, които взеха участие в Конференцията, дойдоха в Брюксел на 2 декември, за да се запознаят с осъществения напредък в изминалите месеци от представители на Парламента, Комисията и Съвета.

„Европейският парламент е готов да свърши своята част по реализирането на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа в интерес на 450-те милиона европейци, които представлява“, заяви председателят на Парламента Роберта Мецола. Предложенията на Конференцията са се превърнали в двигател на работата на Парламента, посочиха евродепутати.

Участниците в събитието потърсиха информация за свършеното по всички теми в обхвата на работата на Конференцията – от измененията в климата и цифровия преход до миграцията и заплахите за бюджета на ЕС.

Много от тях призоваха европейските граждани да имат по-голямо влияние в процеса на вземане на решения в ЕС. От друга страна, някои изразиха съмнения за реалните ползи от Конференцията.

Ги Верхофстад (Обнови Европа, Белгия), който беше един от съпредседателите на Конференцията за бъдещето на Европа, заяви, че политиците „трябва да продължат да отговарят не само на предложенията, но и на духа, в който те са формулирани – за една нова Европа, подготвена за предизвикателствата на бъдещето“.