Сливен. Новини от източника. Последни новини

Европейският съд: Google трябва да премахне информацията от търсенията, ако се докаже, че е невярна

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 199

Европейски съюз

Google трябва да премахне данни от резултатите от онлайн търсене, ако потребителите могат да докажат, че са неточни, постанови Съдът на Европейския съюз.

Защитниците на свободата на словото и защитниците на неприкосновеността на личния живот се сблъскаха през последните години по въпроса за „правото на хората да бъдат забравени“ онлайн, което означава, че те трябва да могат да премахват цифровите си следи от интернет, отбелязва Ройтерс.

Делото пред Съда на Европейския съюз засяга двама ръководители на група инвестиционни компании, които поискаха от Google да премахне резултатите от търсенето, свързващи имената им с определени статии, критични към инвестиционния модел на групата. Те твърдят, че тези статии съдържат неверни твърдения.

Те също поискаха Google да премахне техните снимки, показани като миниатюри, от резултатите от търсенето. Компанията отрече твърденията, заявявайки, че не знае дали информацията в статиите е точна.

Отнесен към този правен спор, Федералният върховен съд на Германия поиска от Съда на ЕС да тълкува Общия регламент за защита на данните, който по-специално урежда правото на изтриване („правото да бъдеш забравен“), както и Директива относно защитата на физическите лица при обработката на лични данни и свободното движение на такива данни във връзка с Хартата на основните права на ЕС.

Според Съда на ЕС „лицето, което управлява интернет търсачка, трябва да премахне от резултатите от търсенето информацията, включена в съдържанието, към което е свързана, когато лицето, подало искането, докаже, че тази информация е явно невярна“ .

За да се избегне поставянето на неоправдана тежест върху потребителите, съдиите казаха, че такова доказателство не трябва да идва от присъда срещу издателите на уебсайтове и че потребителите трябва да предоставят само доказателства, които разумно се очаква да намерят.

От оператора на интернет търсачката обаче не може да се изисква да упражнява активна роля в търсенето на фактически обстоятелства, които не са подкрепени от искането за премахване от резултатите от търсенето, за да се определи дали това искане е основателно, се добавя в решението .

В случай, че лицето, поискало премахване от резултатите от търсенето, представи подходящи и достатъчни доказателства в подкрепа на искането и които установяват явната невярност на информацията, включена в свързаното съдържание, интернет операторът на търсачката е длъжен да уважи това искане за премахване от резултатите от търсенето.

По отношение на визуализацията на снимки под формата на миниатюри (миниатюри), съдът подчертава, че когато след търсене по име, снимки на субекта на данните се показват под формата на миниатюри, тази визуализация може да представлява особено силна намеса в правото на зачитане на неприкосновеността на личния живот и правото на защита на личните данни на това лице.

Съдът посочва, че когато операторът на интернет търсачка получи искане за премахване на резултати от търсене за тези снимки, той трябва да провери дали показването им е необходимо за упражняването на правото на свобода на информация на интернет потребителите, които потенциално се интересуват от достъп до тези снимки.

В отговор на решението Google каза, че въпросните връзки и изображения вече не са достъпни чрез търсене в мрежата и изображения и че съдържанието е било офлайн дълго време.

„От 2014 г. работим усилено, за да приложим правото да бъдеш забравен в Европа и да постигнем разумен баланс между правата на хората на достъп до информация и поверителността“, каза говорител.

Източник:

Sofia Photo Agency

www.novinite.com