Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Сливен започва подписка срещу поскъпването на водата, един от инициаторите ѝ е Пепа Генчева

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Сливен | преди около 1 месец | 647

Чешма

Подписка срещу поскъпването на водата започна днес в Сливен, това съобщи един от инициаторите ѝ Пепа Генчева. Тя подчерта, че инициативата е гражданска и заедно с другия организатор - Жоро Марев, се абстрахират от политическата си принадлежност.

Предложението на ВиК - Сливен към КЕВР е услугата да се увеличи с 50% до 3,50 лв./куб.м от 1 март тази година.

Предложената цена не отговаря на качеството на предоставяната услуга от ВиК дружеството, каза Генчева. В Сливен всеки ден има прекъсване на водоподаването в различни квартали на града. Водата много често не е годна за битовите нужди на хората. Не е спазен чл. 26, ал. 1 от Наредбата за регулиране на качеството, при ниска събираемост на вземанията, високи загуби във водоснабдителната система. Предложената цена от 3,50 лв. ще бъде утвърдена и ще влезе в сила от 1 март 2023 г., ако не протестираме и писмено не възразим чрез подписка и становище пред КЕВР, посочи Жоро Марев.

Организаторите апелират всеки несъгласен с предложеното увеличение на цената на водата в община Сливен да подкрепи петицията, която ще бъде внесена в КЕВР и ще бъде взета под внимание при обсъждане на предложението, както и до националния омбудсман. Подписи се събират в интернет, а в събота, 4 февруари, от 13:00 до 15:00 часа ще има пункт и пред Стария бряст в Сливен.

От областната администрация в Сливен съобщиха, че на заседание на 30 януари е бил гласуван бизнес планът на ВиК - Сливен за периода 2022-2026 г., като гласувалите „за“ бяха държавата, в лицето на областния управител, и общините Сливен, Котел и Твърдица. Представителят на Община Нова Загора, упълномощен с решение на Общинския съвет, гласува "против" приемането на бизнес плана, със следните мотиви: увеличението на цената на водата от ВиК оператора е заявено като следствие от направените инвестиции, които обаче са за сметка на загубите на дружеството.

Освен това, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД не постига редица показатели като общи загуби на вода във водоснабдителните системи, ниво на покритие и ефективност на услуги по отвеждане и пречистване на отпадни води. Непостигане на целите се забелязва и в редица други показатели - качество на питейната вода в големи и малки зони на водоснабдяване, непрекъснатост на водоснабдяване, аварии по водопроводната мрежа, ефективност на персонала на услугата и др.

Източник: Велина Василева/БТА

Снимка: Станимир Петков

 
446.61 ms. / 1.2 MB