Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите гласуват за по-строги правила за политическа реклама

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 181

Европейски парламент

Пленарното заседание в четвъртък подкрепи множество промени в предложените правила за политическа реклама, за да направят изборите и референдумите по-прозрачни и устойчиви на намеса.

С 433 гласа „за“, 61 „против“ и 110 „въздържали се“ Камарата на представителите изрази подкрепата си за преговорната позиция, предложена от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Пленарното одобрение дава ход на водещия преговарящ на Парламента Сандро Гози (Renew, FR) да започне разговори с представители на държавите-членки за съгласуване на текст навреме за европейските избори през 2024 г.

Ограничаване на стратегиите за таргетиране и де факто забрана на микротаргетирането

Според промените, направени от евродепутатите в предложението на Комисията, само лични данни, изрично предоставени за онлайн политическа реклама, могат да се използват от доставчиците на реклами. Следователно микронасочването, стратегия, която използва потребителски данни и демографски данни за идентифициране на интересите на конкретни лица, няма да бъде възможно.

Парламентът въведе други разпоредби за допълнително регулиране на по-широката дейност по насочване, като пълна забрана за използване на данни на непълнолетни.

Справяне с намесата от чужбина

Евродепутатите предлагат на организации извън ЕС да бъде забранено да финансират политически реклами в ЕС. За да определят къде е установен такъв субект, съответните органи трябва да вземат предвид къде се намира крайният администратор на този субект.

По-голяма прозрачност

Членовете на ЕП също направиха значителни промени, за да гарантират, че гражданите, властите и журналистите имат лесен достъп до информация за политическата реклама. Сред другите предложения те се застъпват за създаването на онлайн хранилище за всички онлайн политически реклами и свързани с тях данни.

Би трябвало по-лесно да се получава информация за това кой финансира дадена реклама, за нейната цена и произхода на използваните пари. Друга информация, която също трябва да бъде публикувана, включва дали дадена реклама е била спряна поради нарушаване на правилата, за конкретните групи лица, към които е насочена и какви лични данни са използвани за това, както и мненията и ангажираността с рекламата. Евродепутатите имат за цел да дадат на журналистите конкретно право да получават такава информация.

Нови санкции при нарушение

Евродепутатите въвеждат възможността за периодични санкции при повторно нарушение и задължението големите доставчици на рекламни услуги да спират услугите си за 15 дни с определен клиент в случай на сериозни и системни нарушения. Комисията ще може да въведе минимални санкции за целия ЕС.

Приетият текст също така укрепва правомощията на националните органи и позволява на Европейския съвет за защита на данните да поеме разследване на нарушение и да наложи правилата.

Цитат

Говорейки в сряда, докладчикът Сандро Гози (Renew, FR) каза: „Има твърде много неоправдана намеса в нашите демократични процеси. Като законодатели ние носим отговорност да се борим с това, но и да гарантираме, че дебатът остава открит и свободен. Този закон няма да убие политическата реклама, въпреки слуховете, разпространявани от големи онлайн платформи. Нито ще възпрепятства свободата ни на изразяване. Това само ще ограничи злоупотребяващата политическа реклама.

Следващи стъпки

Сега скоро ще започнат разговори между двамата съзаконодатели, Парламента и председателството на Съвета, представляващи държавите членки – чийто мандат за преговори беше приет през декември 2022 г.

 
451.84 ms. / 1.2 MB