Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Микропроцесори: планът на ЕС за справяне с недостига

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 141

Микропроцесорите са в основата на съвременните цифрови технологии

Законодателният акт за интегралните схеми идва в отговор на кризата с полупроводници по света и цели да засили производството в ЕС.

От края на 2020 г. се наблюдава недостиг на микропроцесори на световно ниво. Веригата на доставки в сектора е сложна и уязвима на шокове като пандемията от COVID-19. Затова ЕС взема мерки, за да гарантира доставките си.

Европейският акт за интегралните схеми е насочен към увеличаване на производството на микропроцесори в ЕС. Европейският парламент е одобрил позицията си по предлаганото законодателство и е готов за преговори със страните членки относно окончателния текст.

През февруари 2023 г. депутатите одобриха също така създаването на съвместно предприятие „Интегрални схеми“ – инвестиционен инструмент, чиято цел е да подкрепя растежа на сектора и да работи за заемането на лидерска роля от ЕС в средносрочен или дългосрочен план.

Защо са важни микропроцесорите

Микропроцесорите, известни и като интегрални схеми или чипове, са основни изграждащи елементи за цифровите продукти. Използваме ги в работата си, за обучение и забавления; те имат ключови функции в автомобилите, влаковете, самолетите и здравеопазването и са с определяща роля в сектори като енергетиката, обработката на данни и комуникациите.

Един мобилен телефон съдържа около 160 различни чипа, а хибридните електромобили – до 3500.

Микропроцесорите правят възможни технологиите, които са в основата на цифровия преход – например, изкуственият интелект, комуникационните системи от пето и шесто поколение, свързаността на уредите в интернет, облачни услуги и суперкомпютри.

Какви са причините за липсата на микропроцесори

Производството на микрочипове зависи от изключително сложна верига на доставки, в която са включени много страни. Един голям производител може да има до 16 000 високо специализирани доставчици от различни краища на света.

Това прави веригата на доставки уязвима от предизвикателства на световно ниво, както показа кризата след пандемията от COVID-19. Войната в Украйна и засиленото геополитическо напрежение също провокират опасения. Някои големи компании пък бяха засегнати от пожари и наводнения.

Недостигът на микропроцесори се очаква да продължи поне до края на 2023 година, тъй като повечето предлагани решения изискват време. Построяването на нов завод за чипове може да отнеме две-три години.

Осигуряване на доставките в Европа

Средно близо 80% от доставчиците на европейските фирми в индустрията са разположени извън ЕС. Със законодателния акт за интегралните схеми ЕС иска да укрепи капацитета си за производство, за да гарантира конкурентната си позиция и да осигури наличието на чипове.

Към момента делът на ЕС от световния производствен капацитет е под 10%. Предлаганото законодателство поставя като задача увеличаването на този дял на 20%.

Инициативите по законодателния акт за интегралните схеми ще бъдат реализирани предимно чрез съвместно предприятие „Интегрални схеми“, което представлява форма на публично-частно партньорство в рамките на програмата „Хоризонт Европа“. ЕС иска да набере около 11 млрд. евро от европейско финансиране, средства на държавите членки, партньорски страни и частния сектор, за да засили развойно-изследователската дейност и иновациите.

 
641.60 ms. / 1.2 MB