Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Полупроводници: Евродепутатите са готови да започнат преговори за нов закон за насърчаване на индустрията на чипове в ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 140

Европейски парламент

Проектозаконът има за цел да осигури доставките на чипове в ЕС чрез стимулиране на производството и иновациите и въвеждане на спешни мерки срещу недостига.

Парламентът определи позицията си за преговори по два проектозакона: един за „Закона за чиповете“, който има за цел да засили технологичния капацитет и иновациите в чиповете на ЕС, и вторият относно Съвместното предприятие за чипове за увеличаване на инвестициите за развитие на този тип европейско присъствие.

Що се отнася до Закона за чиповете, евродепутатите одобриха текста, приет от комисията по индустрията, който се фокусира върху полупроводници от следващо поколение и квантови чипове и върху създаване на мрежа от центрове за справяне с недостига на умения и привличане на нови таланти в областта на научните изследвания, дизайна и производството. Те също така искат да подкрепят проекти, целящи повишаване на сигурността на доставките в ЕС чрез привличане на инвестиции и изграждане на производствен капацитет.

Мерки за реагиране на бъдещ недостиг

Ще бъде създаден механизъм за реагиране при кризи, като Комисията ще оцени рисковете за доставката на полупроводници в ЕС и индикаторите за ранно предупреждение в държавите-членки, които биха могли да предизвикат тревога в целия ЕС. Това би позволило на Комисията да приложи спешни мерки като приоритизиране на доставките за особено засегнати продукти или да извършва общи покупки за държавите-членки.

Инициатива „Чипове за Европа“.

В отделно гласуване евродепутатите приеха с 594 гласа „за“, 15 „против“ и 27 „въздържал се“ предложението за съвместно предприятие Chips, прилагащо мерките, предвидени в инициативата „Чипове за Европа“. Схемата има за цел да подкрепи широкомащабно изграждане на капацитет чрез инвестиции в общоевропейска и свободно достъпна инфраструктура за научни изследвания, развитие и иновации.

Цитати

Докладчикът по Закона за чиповете Дан Ника (S&D, Румъния) каза: „Законът за чиповете на ЕС трябва да утвърди Европа като ключов играч на глобалната арена на полупроводниците. Бюджетът не само трябва да е съизмерим с предизвикателствата и да се финансира със свежи пари, но ЕС трябва да води в научните изследвания и иновациите, да има благоприятна за бизнеса среда, бърз процес на издаване на разрешителни и да инвестира в квалифицирана работна сила за сектора на полупроводниците . Нашата цел е да осигурим растеж в Европа, да се подготвим за бъдещи предизвикателства и да имаме правилните механизми за бъдещи кризи".

Докладчикът на Съвместното предприятие за чипове Ева Майдел (ЕНП, България) каза: „Микрочиповете са неразделна част от цифровия и екологичния преход на ЕС, както и от нашата геополитическа програма. Призоваваме за ново финансиране, което отразява стратегическото значение на сектора на чипсовете в Европа. Партньорите и конкурентите на Европа също инвестират сериозно в своите полупроводникови съоръжения, умения и иновации. Може да нямаме огромната финансова мощ на САЩ, но бюджетът, предложен от Комисията и Съвета, трябва да отразява сериозността на предизвикателството.

Следващи стъпки

Парламентът вече е готов да започне разговори със Съвета и по двете досиета.

 
3779.17 ms. / 1.2 MB