Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Насилието срещу жени: Евродепутатите настояват ЕС да ратифицира Истанбулската конвенция

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 165

Истанбулската конвенция остава ключов инструмент за изкореняване на насилието, основано на пола

Европейският съюз трябва да ратифицира Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жени в съответствие със становището на Съда от 2021 г., настояват евродепутатите.

В текста, приет с 469 гласа „за“, 104 „против“ и 55 „въздържал се“, се казва, че Истанбулската конвенция остава международен стандарт и ключов инструмент за изкореняване на насилието, основано на пола, включително домашното насилие. Евродепутатите остро осъждат опитите в някои страни членки да отменят вече предприетите мерки за прилагане на Истанбулската конвенция и ги призовават да я прилагат изцяло.

Евродепутатите осъждат реакцията срещу равенството между половете, правата на жените и Истанбулската конвенция в някои държави-членки - например в Полша, където правителството иска да се оттегли от Конвенцията и въведе де факто забрана на абортите. Те настояват националните власти да се борят срещу дезинформацията относно Конвенцията.

Шест години след като ЕС подписа Конвенцията, той все още не я е ратифицирал поради отказа на няколко страни членки. В становището на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. обаче се посочва, че Европейският съюз може да ратифицира Истанбулската конвенция без съгласието на всички държави членки. Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава страните членки от необходимостта сами да я ратифицират, твърдят евродепутатите, които призовават останалите шест страни - България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия - да ратифицират конвенцията незабавно.

Конкретни предложения за изпълнение

Наказателното правосъдие трябва да бъде само част от всеобхватния отговор на насилието, основано на пола, казват евродепутатите. Отговорът на ЕС трябва също така да включва превенция, защита и наказателно преследване. Държавите-членки следва да осигурят чувствително към пола обучение, процедури и насоки, както и специализирана подкрепа и мерки за защита с подход, насочен към жертвите, за всички участващи професионалисти, включително правоприлагащите органи, съдебната система и прокурорите.

Цитати

Арба Кокалари (ЕНП, Швеция), докладчик на Комисията по правата на жените и равенството между половете, каза: „Ние като европейци сега имаме възможност да предприемем необходимите мерки за борба с насилието срещу жени, което засяга една трета от всички жените в Европа. Време е ЕС да ратифицира Истанбулската конвенция. ЕС трябва да се засили и да премине от думи към действия, за да спре насилието, основано на пола, да защити жертвите и да накаже извършителите.“

Łukasz Kohut (S&D, Полша) докладчик към комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи каза: „Преди шест години ЕС подписа Истанбулската конвенция, която цели предотвратяване на насилието, защита на жертвите и наказателно преследване на извършителите. Нашият доклад е силен сигнал в подкрепа на усилията на шведското председателство ЕС да се присъедини към Истанбулската конвенция. Реалността – че насилието се случва в много домове – трябва скоро да се промени!“

Заден план

Една от всеки три жени в ЕС, около 62 милиона жени, са преживели физическо и/или сексуално насилие и повече от половината жени (55%) в ЕС са преживели сексуален тормоз поне веднъж след 15-годишна възраст.

 
462.97 ms. / 1.2 MB