Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обвинения в корупция: Евродепутатите настояват за амбициозни промени и бърз напредък

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 165

Европейски парламент

Депутатите настояват за повече реформи, надграждайки тези, обявени от Председателския съвет, и изискват незабавното създаване на независим орган на ЕС по етика.

В четвъртък парламентът прие две резолюции по въпроса за прозрачността и почтеността при вземането на решения в ЕС.

Необходими са силни и незабавни реформи

Следвайки мерките, поискани от Парламента през декември 2022 г., и приветствайки неотдавнашното решение на председателя на Парламента и лидерите на политическите групи като необходима първа стъпка, евродепутатите повтарят, че ще покажат „нулева толерантност към корупцията под всякаква форма и на всяко ниво“ и настояват че Парламентът трябва да покаже „недвусмислено единство и непоколебима решителност“ в това отношение. Те изброяват области, в които са необходими допълнителни подобрения, а именно:

по-добро прилагане на Кодекса за поведение, включително финансови санкции в случай на нарушения, въвеждане на по-наказуеми дейности и забрана за всякакви възмездни дейности, които биха могли да създадат конфликт на интереси с мандата на член на ЕП;

процес на одобрение за пътувания, платени от трети държави, и допълнителна проверка на сътрудниците на членовете на ЕП и служителите на Парламента, работещи в чувствителни области на политиката, особено в областта на външните работи, сигурността и отбраната;

Консултативният комитет по поведението на членовете следва да бъде реформиран, за да замести независимия орган на ЕС по етика, докато не бъде създаден;

имуществени декларации от евродепутатите в началото и в края на всеки мандат;

адекватни ресурси за Регистъра за прозрачност и задължение за членовете на ЕП, но също и за техния персонал и служителите на Парламента да декларират работни срещи с дипломати от трети държави, където те биха имали „активна роля и ясно и непосредствено влияние“ в работата на Парламента, освен когато това би могло излага на опасност участниците или застрашава обществения интерес;

вътрешните правила следва да бъдат приведени в съответствие с Директивата за лицата, подаващи сигнали за нередности; и

мерките, взети по отношение на представителите на Катар, трябва да бъдат разширени и за тези на Мароко.

Строг контрол върху финансирането на НПО

Парламентът отбелязва, че се твърди, че неправителствените организации са били използвани като вектори на чуждестранна намеса, и настоява за преразглеждане на съществуващите разпоредби за повишаване на прозрачността на тяхното управление, бюджет, чуждестранно влияние и лица със значителен контрол. Той подчертава, че неправителствените организации, които получават пари от страни, които не трябва да се регистрират в Регистъра за прозрачност (напр. трети държави), също трябва да разкрият източниците на своето финансиране и изисква, ако тази информация не бъде разкрита, те да не получават публична информация от ЕС пари. Той също така призовава за цялостна финансова предварителна проверка, преди дадена НПО да бъде вписана в регистъра за прозрачност на ЕС, за публикуване на всички договорни споразумения с Комисията и за ясно определение на кои НПО е разрешено да се регистрират и отговарят на условията за получаване на финансиране от ЕС . Въпреки това той също така осъжда използването на корупционния скандал „за започване на заблудена клеветническа кампания“ срещу НПО и разпространение на дезинформация относно липсата на прозрачност на тяхното финансиране, като отново заявява своята непоколебима подкрепа за организациите на гражданското общество, които се застъпват за правата на човека и околната среда при пълно спазване на правилата.

Членовете на ЕП също искат комисията ING2 и други отговорни органи да преразгледат етичните правила на парламента преди лятото.

Резолюцията беше приета с 401 гласа „за“, трима „против“ и 133 „въздържал се“.

Без повече забавяния за независимия орган по етика

Парламентът повтаря своя призив за независим орган по етика за институциите на ЕС въз основа на предложенията на членовете на ЕП от септември 2021 г., за да се възстанови доверието на гражданите. Предложението на Комисията трябва да бъде представено до март, а преговорите трябва да приключат до лятната ваканция, казват евродепутатите. Този орган трябва ясно да разграничава престъпните действия, нарушенията на институционалните правила и неетичното поведение. Той ще играе ключова роля в защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в рамките на институциите на ЕС, като същевременно ще работи по допълващ начин с други органи на ЕС като Службата за борба с измамите (OLAF), Службата на прокуратурата (EPPO), Омбудсмана и Европейския съд по Одитори.

Резолюцията беше приета с 388 гласа "за", 72 "против" и 76 "въздържал се".

Заден план

По време на пленарната си реч на 14 февруари 2023 г. заместник-председателят Jourová обяви, че Комисията ще внесе предложение за независим орган по етика през следващите седмици, целящ да обхване всички институции и органи, посочени в член 13 от Договора за ЕС.

 
754.81 ms. / 1.2 MB