Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ден на жената: как енергийната бедност засяга половете

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 140

Самотните майки са сред групите, които са особено застрашени от енергийна бедност

Жените и самотните майки имат повече трудности от мъжете с нарасналите цени на енергията. Парламентът отбелязва 8 март, като обръща внимание на проблема.

Много домакинства в Европа изпитват трудности с посрещането на повишените разходи за електричество и отопление. Данни от 2022 г. на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) показват, че самотните майки и самотните жени се сблъскват по-често с проблема.

Причините се крият в по-ниските средни доходи на жените и наличието на повече жени сред хората на нископлатени и несигурни работни места с непълно работно време. Жените продължават да получават с около 13% по-малко възнаграждение на час от мъжете и тази разлика в заплащането е намаляла минимално през последните 10 години.

Растящите разходи за живот се отразяват отрицателно на възможностите на жените да си намерят подходяща работа и да се интегрират в обществото, да получат качествени медицински услуги и да се възползват от основните си права. В условията на криза за жените с нисък доход е по-трудно да напуснат партньора си поради домашно насилие.

 
631.23 ms. / 1.2 MB