Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нов механизъм на ЕС за защита на местните занаятчийски и промишлени продукти

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 3 седмици | 135

Европейски парламент

Комисията по правни въпроси прие своята позиция относно нова схема, която да гарантира, че географското означение на традиционните занаяти е защитено в ЕС и в световен мащаб.

С 19 гласа „за“ членовете на Комисията по правни въпроси (JURI) приеха единодушно във вторник проект на мандат за преговори относно законодателство, въвеждащо географско указание (GI), защитаващо имената на местни занаятчийски и промишлени продукти. То ще запълни празнината между различните национални системи, като защити стоки като естествени камъни, бижута, текстил, дантела, прибори за хранене, стъкло и порцелан както в ЕС, така и в международен план.

Подпомагане на МСП и цифрови услуги

Въз основа на съществуващия регламент за защита на местно произведени храни в ЕС, предложеният законопроект ще създаде процедура за регистриране на ГУ и тяхното етикетиране. Заявленията на производителите първо ще бъдат разгледани от националните и местните власти, след което Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) ще вземе решение за регистрацията. Евродепутатите предлагат тези държави-членки, които не желаят да създадат национален регистрационен орган, да могат да се откажат и регистрацията да бъде покрита за тях директно от EUIPO.

За да бъде процесът по-гладък, евродепутатите предложиха използването на електронни приложения. Те също така предложиха националните органи да подпомагат микро-, малките и средните предприятия с администрацията за тяхното кандидатстване и да осигурят по-ниски регистрационни такси за тях.

Проверки и изпълнение

Страните от ЕС ще бъдат задължени да определят компетентен орган, който да отговаря за проверката дали дадено ГУ е пуснато на пазара в съответствие с продуктовата спецификация. Депутатите искат да се уверят, че правилата се прилагат ефективно и за стоки, пуснати на електронния пазар, и да направят задължително предложеното създаване на цифров портал с информация за сертифициращите органи, достъпна за обществеността.

цитат

След гласуването в комисията докладчикът Марион Уолсман (ЕНП, Германия) каза: „Време е да се създаде общоевропейски механизъм за защита на специфични европейски местни умения и традиции, свързани със занаятчийски и индустриални продукти. Създадохме ефективен европейски механизъм с минимална административна тежест и го направихме особено привлекателен за ММСП, тъй като те ще се възползват от по-лесен процес на кандидатстване и по-ниски такси. Този нов механизъм не само ще помогне на традиционните продукти и от по-слабо развитите региони да станат известни, ще привлече туристи и ще създаде работни места, но също така ще направи потребителите по-добре запознати с тях, ще осигури лоялна конкуренция за производителите и ще им помогне да се борят с фалшивите продукти.

Следващи стъпки

След като мандатът за влизане в преговори с правителствата на ЕС бъде потвърден от парламента като цяло, разговорите по окончателния текст на законодателството могат да започнат.

Заден план

Защитата на географското означение на ниво ЕС за селскостопански продукти и храни съществува от години. Евродепутатите призоваха за защита на местно произведените продукти в целия ЕС още през 2015 г. През 2019 г. те повториха призива си след присъединяването на ЕС към Женевския акт, което позволява международно признаване на местните нехранителни продукти.

 
729.20 ms. / 1.2 MB