Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Преговарящите от Парламента и Съвета се споразумяха за нови правила за увеличаване на спестяването на енергия

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 седмица | 137

Европейски парламент

Членовете на ЕП и шведското председателство на Съвета се споразумяха за нови цели за спестяване на енергия както при първичното, така и при крайното потребление на енергия в ЕС.

Държавите членки трябва колективно да осигурят намаляване на потреблението на енергия от поне 11,7% на ниво ЕС до 2030 г. (в сравнение с прогнозите на референтния сценарий за 2020 г.). Стабилен механизъм за наблюдение и прилагане ще придружава тази цел, за да се гарантира, че държавите-членки изпълняват своя национален принос към тази обвързваща цел на ЕС.

Членовете на ЕП и председателството на Съвета също се споразумяха за годишно спестяване на енергия от държавите-членки от 1,5% (средно) до 2030 г. Годишното спестяване на енергия ще започне с 1,3% в периода до края на 2025 г. и прогресивно ще достигне 1,9% през последния период до края на 2030 г.

Целите трябва да бъдат постигнати чрез мерки на местно, регионално и национално ниво, в различни сектори – напр. публична администрация, сгради, предприятия, центрове за данни и др. Депутатите настояха, че схемата трябва да обхваща по-специално публичния сектор, който ще трябва да намалява крайното си потребление на енергия с 1,9% всяка година. Държавите-членки трябва също така да гарантират, че поне 3% от обществените сгради се преустройват всяка година в сгради с почти нулево потребление на енергия или сгради с нулеви емисии. Споразумението установява и нови изисквания за ефективни системи за централно отопление.

Цитат

Докладчикът Niels Fuglsang (S&D, DK) каза: „Много съм щастлив, че успяхме да тласнем държавите-членки към много по-амбициозни цели за енергийна ефективност. От изключителна важност е, че вече няма да зависим от руската енергия в бъдеще, докато все още постигаме нашите климатични цели. Днес беше голяма победа. Споразумение не само е добро за нашия климат, но е лошо за Путин."

„За първи път имаме цел за потреблението на енергия, която държавите-членки са длъжни да изпълнят. С други думи, ще видим действия тук“, добави той.

Следващи стъпки

Временното споразумение сега ще трябва да бъде одобрено както от Парламента, така и от Съвета.

Заден план

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия прие пакета „Пригодни за 55“, адаптирайки съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката, за да изпълни новата цел на ЕС за минимум 55% намаление на емисиите на парникови газове (ПГ) до 2030 г. Един елемент от пакета е преразглеждането на Директивата за възобновяема енергия (RED II), което ще помогне на ЕС да постигне новата цел за 55% парникови газове. Съгласно RED II, който е в сила в момента, ЕС е длъжен да гарантира, че поне 32% от потреблението на енергия идва от възобновяеми енергийни източници до 2030 г.

Пакетът „Подготвени за 55“ също включва преработката на Директивата за енергийна ефективност (EED), привеждайки нейните разпоредби в съответствие с новата цел за 55% парникови газове. EED понастоящем определя нивото на енергоспестяване, което ЕС трябва да постигне, за да постигне договорената цел от 32,5% подобрения на енергийната ефективност до 2030 г.

 
468.15 ms. / 1.2 MB