Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Европейска цифрова самоличност: лесен достъп до ключови услуги

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 седмици | 131

Европейската цифрова самоличност отваря достъпа до множество услуги от публичната администрация и частни компании

Подобрения в правилата за Европейската цифрова самоличност ще помогнат на хората да ползват уверено публични услуги и да правят транзакции онлайн в целия ЕС.

Една от последиците от пандемията от коронавирус е разширеното предлагане на публични и търговски услуги в цифровото пространство. Това изисква наличие на сигурни и надеждни системи за цифрова идентификация.

На пленарната си сесия в средата на март Европейският парламент ще приеме позицията си по актуализация на правната рамка за Европейската цифрова самоличност.

Научете как Парламентът стимулира цифровата трансформация в Европа.

Какво представлява Европейската цифрова самоличност

Европейската цифрова самоличност позволява взаимното признаване между страните на националните системи за електронна идентификация. Това дава възможност на европейците да се идентифицират онлайн, без да прибягват до частни компании, предлагащи услугата.

Това също така прави възможен достъпа на граждани до онлайн услуги чрез използването на национална електронна лична карта.

Какви са ползите от Европейската цифрова самоличност

Европейската цифрова самоличност може да се използва за:

отправяне на искане към публичната администрация ̶ например, за издаване на удостоверение за раждане, медицински удостоверения, подаване на заявление за смяна на адрес;

откриване на банкова сметка;

попълване на данъчни декларации;

кандидатстване за прием в университет ̶ в собствената страна или в чужбина;

съхраняване на рецепта за лекарства, която да може да се използва в цяла Европа;

доказване на възрастта;

наемане на автомобил с цифрова шофьорска книжка;

регистриране в хотел.

Подобрени правила

Регламентът за електронната идентификация и удостоверителните услуги от 2014 г. изисква от страните в ЕС да създадат системи за електронна идентификация, които отговарят на общи технически стандарти и норми за сигурност. Тези национални системи са свързани помежду си, което позволява на европейците да ползват онлайн услуги в други страни от ЕС.

Комисията предложи през 2021 г. промени в правната рамка, като формулира за задача до 2030 г. поне 80% от гражданите да ползват ключови публични услуги чрез цифровата си самоличност.

Докладът по предложението за актуализация на правилата, приет от парламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика, подчертава, че националните системи трябва да могат да работят добре една с друга, да са лесни за ползване и да предоставят контрол на гражданите върху собствените им лични данни.

 
2495.25 ms. / 1.2 MB