Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2022 година

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Сливен | преди 2 седмици | 168

НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 72.7 хил., от които 40.3 хил. са мъже, а 32.4 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 49.7% (при 54.9% за страната). Той е съответно 57.5% за мъжете и 42.6% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 2.5%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 4.3%.

За повече подробности отворете прикачения файл.

Файлове

Информация от НСИ

Размер: 81.3KiB | Тип: DOCX

 
517.41 ms. / 1.2 MB