Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Закон за данните: Депутатите подкрепят нови правила за справедлив достъп до и използване на индустриални данни

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 седмица | 127

Европейски парламент

„Законът за данните“ има за цел да насърчи иновациите чрез премахване на бариерите, възпрепятстващи достъпа на потребителите и бизнеса до данни.

Законодателният проект, приет във вторник, 14 март, ще допринесе за развитието на нови услуги, по-специално в областта на изкуствения интелект, където са необходими огромни количества данни за обучение на алгоритми. Това може също да доведе до по-добри цени за следпродажбено обслужване и ремонт на свързани устройства.

Обемът на данните, генерирани от хора и машини, се увеличава експоненциално и се превръща в критичен фактор за иновациите от бизнеса и от публичните органи (напр. оформяне на интелигентни градове). Твърди се, че този вид данни са се превърнали в „новия петрол“.

Законът за данните установява общи правила, уреждащи споделянето на данни, генерирани от използването на свързани продукти или свързани услуги (напр. интернет на нещата, индустриални машини), за да се гарантира справедливост в договорите за споделяне на данни.

80% от данните не са използвани

Евродепутатите приеха мерки, за да позволят на потребителите достъп до данните, които генерират, тъй като 80% от събраните индустриални данни никога не се използват, според Европейската комисия. Те също така искат да гарантират, че договорните споразумения са в центъра на отношенията между бизнеса.

Компаниите ще могат да решават какви данни могат да бъдат споделяни, а производителят може да избере да не предоставя определени данни „по дизайн“. Когато компаниите изготвят своите договори за споделяне на данни, законът ще балансира силата на преговорите в полза на МСП, като ги предпазва от несправедливи договорни условия, наложени от компании в значително по-силна позиция при договаряне.

Защита на търговски тайни и избягване на незаконен трансфер на данни

Текстът също така определя как органите от обществения сектор могат да имат достъп и да използват данни, съхранявани от частния сектор, които са необходими при изключителни обстоятелства или извънредни ситуации, като наводнения и горски пожари.

Членовете на ЕП също така засилиха разпоредбите за защита на търговските тайни и избягване на ситуация, при която увеличеният достъп до данни се използва от конкуренти за ретро инженеринг на услуги или устройства. Те също така поставят по-строги условия за исканията за данни от бизнеса към правителството.

И накрая, законът за данните ще улесни превключването между доставчици на облачни услуги и други услуги за обработка на данни и ще въведе предпазни мерки срещу незаконен международен трансфер на данни от доставчици на облачни услуги.

Цитат

„Законът за данните ще бъде абсолютна промяна на играта, предоставяйки достъп до почти безкрайно количество висококачествени индустриални данни. Конкурентоспособността и иновациите са част от неговата ДНК“, каза водещият евродепутат Пилар дел Кастило Вера (ЕНП, Испания).

Следващи стъпки

Текстът беше приет с 500 гласа "за", 23 "против" и 110 "въздържал се". Евродепутатите вече са готови да започнат преговори със Съвета за окончателния вид на закона.

 
465.61 ms. / 1.2 MB