Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изменението на климата: Парламентът гласува за намаляване на емисиите на държавите-членки с 40%

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 седмица | 156

Европейски парламент

Новият регламент за споделяне на усилията намалява допустимото максимално ниво на емисии на парникови газове в държавите-членки от транспорта, сградите и селското стопанство до 2030 г.

Днес Парламентът прие с 486 гласа „за“, 132 „против“ и 10 „въздържал се“ преразглеждането на така наречения Регламент за споделяне на усилията. Той определя обвързващи годишни намаления на емисиите на парникови газове (ПГ) от автомобилния транспорт, отоплението на сградите, селското стопанство, малките промишлени инсталации и управлението на отпадъците за всяка държава-членка на ЕС и понастоящем регулира приблизително 60% от всички емисии в ЕС.

Ревизираният закон увеличава целта за намаляване на парниковите газове до 2030 г. на ниво ЕС от 30% на 40% в сравнение с нивата от 2005 г. За първи път сега всички страни от ЕС трябва да намалят емисиите на парникови газове с цели, вариращи между 10 и 50%. Целите за 2030 г. за всяка държава членка се основават на БВП на глава от населението и ефективността на разходите. Държавите-членки също ще трябва всяка година да гарантират, че не надвишават разпределените годишни емисии на парникови газове.

Гъвкавост и прозрачност

Законът постига баланс между необходимостта страните от ЕС да бъдат гъвкави, за да постигнат целите си, като същевременно гарантират справедлив и социално справедлив преход, и необходимостта да се затворят вратичките, така че да бъде постигната общата цел на ЕС за намаляване. Поради тази причина има ограничения за това колко емисии държавите-членки могат да спестят от предишни години, да вземат заеми от бъдещи години, както и колко могат да търгуват с разпределени квоти с други държави-членки.

За да може да държи държавите членки отговорни, Комисията ще оповести публично информацията за националните действия в лесно достъпна форма, както е поискано от Парламента.

цитат

След гласуването докладчикът Джесика Полфярд (ЕНП, Швеция) каза: „С този закон ние правим голяма крачка напред в постигането на целите на ЕС в областта на климата. Новите правила за национално намаляване на емисиите гарантират, че всички държави-членки допринасят и че съществуващите вратички Това ни позволява да изпратим ясен сигнал, че ЕС е сериозен да бъде глобален шампион за конкурентоспособна и ефективна програма за климата.“

Следващи стъпки

Сега текстът също трябва да бъде официално одобрен от Съвета. След това той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Заден план

Регламентът за споделяне на усилията е част от пакета „Подготовка за 55 през 2030 г.“, който е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейското законодателство за климата.

 
332.85 ms. / 1.2 MB