Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

НСИ: Безработицата е паднала до 4,6% през 2022 г.

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди около 1 седмица | 127

Бюро по труда

През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 191.2 хил., или 73.6% от населението на същата възраст. Безработицата пада с 1% до 4,6% през 2022 г. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта. Общият брой на заетите лица e 3 150.5 хил., от които 1 678.4 хил., или 53.3%, са мъже и 1 472.1 хил., или 46.7%, са жени, съобщиха от НСИ.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.2% (60.3% за мъжете и 48.5% за жените), показват резултатите от наблюдението на работната сила през 2022г.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 053.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.4% (73.8% за мъжете и 66.8% за жените). В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 2.3 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.7%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 79.5%, а при жените - 71.8%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 68.2% (73.3% за мъжете и 63.5% за жените).

През 2022 г. безработните са 140.4 хил., от които 78.2 хил. (55.7%) са мъже и 62.2 хил. (44.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.3% (4.5% за мъжете и 4.1% за жените), като в сравнение с 2021 г. намалява с 1.0 процентен пункт. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.9%.

Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 53.8%, а коефициентът на продължителна безработица е 2.3% - съответно 2.5% за мъжете и 2.1% за жените.

През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 147.1 хил., от които 498.5 хил. са мъже и 648.6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 26.4% - съответно 22.7% за мъжете и 30.3% за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 51.7 хил., или 4.5% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 10.5%.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 33.8%.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 15.1%.

Източник: DarikNews

Снимка: Станимир Петков

 
4372.38 ms. / 1.2 MB