Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мецола към Европейския съвет: Най-силни сме, когато действаме заедно

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 204

Европейски парламент

„Трябва да засилим нашата солидарност с Украйна и да насърчим инвестициите и конкурентоспособността на Европа“, каза председателят на Европейския парламент Роберта Мецола на Европейския съвет.

За Украйна:

„Трябва да продължим да настояваме за солидарност с Украйна - в политическо, икономическо, хуманитарно и военно отношение. Трябва да продължим да обясняваме защо за Европа е екзистенциално да стои зад Украйна. Защо цената на свободата не е твърде висока. Благодарен съм за единството около тази маса.”

„Мирът трябва да остане крайната цел и ЕС е в уникална позиция да помогне за това. Но за да има мир трябва да има Украйна. И няма да има без нашата подкрепа.”

„Трябва да продължим да мислим за следващите стъпки:

Споразумението за доставка и съвместно снабдяване с боеприпаси е знаков момент - за Украйна и Европа. Съвместната поръчка ни води една крачка напред към по-целенасочена европейска политика за отбрана и сигурност.

Десет пакета санкции удариха силно Русия, те са необходими и пропорционални. Но трябва да затворим всички оставащи вратички. Санкциите трябва да се прилагат правилно и трябва да продължим да се ангажираме с трети държави, за да ги включим

Трябва да се направи повече, за да се предотврати още по-голямо излизане извън контрол на хуманитарната ситуация в Украйна - особено за децата. Около 16 000 деца са били засегнати от незаконни депортации и прехвърляния от окупирани райони на Украйна в Русия. Путин и неговите съучастници на всяко ниво трябва да бъдат санкционирани и подведени под отговорност.

Ние приветстваме заповедите за арест на Международния наказателен съд и подкрепяме създаването на специален международен трибунал за престъплението агресия, извършено срещу Украйна.

Европейският съюз трябва да продължи да предлага практическа, икономическа и политическа подкрепа на Молдова, която стои твърдо срещу руските опити да ги подкопае, както и срещу демократичните сили в Грузия и Беларус.

„Програмата на Русия за разделяне на света на противоположни фракции е ясна. Трябва да се противопоставим на това.”

За инвестициите и конкурентоспособността в Европа:

„Просперитетът на Европа и подобряването на живота на европейските граждани са в основата на изграждането на Европейския съюз. Нашият единен пазар предоставя трамплин за европейските предприятия да навлязат на световните пазари. Икономиките на ЕС са конкурентоспособни и трябва да останат такива.

„Двойният преход на ЕС може да се случи с ангажираността на хората, но само ако създадем благоприятни условия за осъществяването на този преход. Трябва да обясним, че преминаването към зелено ще се отплати за хората, бизнеса и техните семейства. Това няма да стане без обществена подкрепа.”

„За това се нуждаем от целенасочени инвестиции с ясни цели и показатели за ефективност. Предприятията ще инвестират в зеления преход само с ясно бизнес обосновка и стимули. Трябва да се справим по-добре с по-лесен достъп до съществуващо финансиране и по-малко бюрокрация. Нуждаем се от равни условия, но нека избягваме протекционистка надпревара.“

„Нуждаем се и от частни инвестиции, така че нашите МСП и стартиращи фирми да останат в Европа. От решаващо значение е да завършим съюза на капиталовите пазари, който все още е твърде фрагментиран.“

„Това, което има значение за всички нас, е законодателната предвидимост. Европейският парламент се ангажира да работи ефективно по предложения за пазара на електроенергия, Зеления индустриален план, Пакта за индустрията NetZero, Закона за критичните суровини.“

„Банковият сектор на еврозоната е устойчив, ние въведохме стабилни предпазни мерки и Европейската централна банка е готова да се намеси, ако е необходимо. Въпреки това завършването на банковия съюз остава приоритет за осигуряване на допълнителна финансова стабилност.“

При миграция:

„Европейският парламент ще изиграе своята роля – ние сме готови да гласуваме следващата седмица. Парламентът изисква от Съвета да изпълни останалите досиета за солидарност: регламента относно убежището и управлението на миграцията и регламента относно кризи и непреодолима сила.“

„Правейки това, ние постигаме критичния баланс, от който се нуждаем по тези въпроси, което ще ни позволи:

Да защитаваме границите, да предлагаме защита и достойнство на нуждаещите се, да връщаме ефективно онези, които не отговарят на изискванията, и да разбиваме бизнес модела на трафикантите на хора, печелейки от най-уязвимите.“

Заключение:

„Трябва да продължим да действаме в унисон и да осигурим повече Европа там, където има значение.“

„Повече Европа не означава да направим всички хомогенни. Ние сме различни и се гордеем с това. Този разказ за това, че Европа се опитва да направи всички еднакви, просто не е правилен. Ние ценим нашето единство в многообразието. Ние разбираме, че трябва да бъдем големи в големите неща и малки в малките неща - и няма нищо по-голямо, с което да се справим от проблемите на масата днес. “

Пълната реч на председателя Мецола можете да намерите тук.