Сливен. Новини от източника. Последни новини

Членовете на ЕП настояват за повече средства за схемата за плодове, зеленчуци и мляко в училищата

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 месеца | 151

Европейският парламент

Училищната схема е предназначена да подпомага по-доброто снабдяване с плодове, зеленчуци и мляко на децата от детските градини и от средните училища. Ограниченият бюджет на училищата е пречка за прилагане на схемата за обхващане на по-голям брой ученици от различни възрасти, заключават членовете на Комисията по земеделие на ЕП. Ето защо Европейският парламент призовава Комисията и страните от ЕС за увеличаване на бюджета, така че плодовете, зеленчуците и млечните продукти да станат достъпни за повече ученици и то целогодишно. Членовете на ЕП искат също така да се намали бюрокрацията, да се предоставят на училищата по-дълги договори, както и да се опростят процедурите по възлагане на обществени поръчки - все пречки пред използването на цялостния бюджет. Депутатите от Комисията по земеделие твърдят, че поне 10% от средствата, осигурявани всяка година от ЕС и от националните помощи, взети заедно, трябва да бъдат предназначени за образователни мерки, които да повишават осведомеността за хранителната стойност на хранителните продукти. Плодовете, зеленчуците и млечните продукти, които ще се разпространяват в училищата в ЕС трябва да бъдат непреработени, биологични, произведени на място и с обозначения за качество, твърдят членовете на ЕП. Като се има предвид наличието на големи различия между държавите-членки при прилагането на схемата, ЕП предлага Комисията и страните от ЕС да правят оценка на постигнатите резултати на национално ниво, за да коригират и подготвят по-добре следващото прилагане на схемата в училищата.