Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обновяване на поколенията във фермите на ЕС на бъдещето

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 месеца | 151

Европейският парламент

Приемствеността между поколенията в селското стопанство е една от ключовите цели на новата ОСП. Сериозно предизвикателство е да се повиши привлекателността на селскостопанския сектор и селските райони за младите хора. Резултатите от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. в ЕС показват, че мнозинството земеделски стопани и ръководители са били на възраст най-малко 55 г. и само около 12 % от ръководителите на земеделски стопанства са били на възраст под 40 г. За разлика от тях в много държави членки е имало много земеделски стопани на възраст 65 г. или повече. На 22 март парламентарната комисия по земеделие обсъди проект на доклад относно приемствеността между поколенията в сферата на селското стопанство.